Universiteit Leiden

nl en

Follow up brainstormsessie sociale veiligheid en inclusie FGGA

Eind mei/begin juni namen meer dan 20 FGGA werknemers deel aan een van de vier brainstormsessies. De discussies die tijdens deze sessies gevoerd werden maakten duidelijk dat er een aantal aandachtspunten zijn waaraan de faculteit kan en moet werken om een inclusieve en veilige werkomgeving te bevorderen waarbinnen medewerkers zich op hun gemak voelen.

Het werd duidelijk dat werkdruk / werklast een serieuze uitdaging is voor velen binnen onze faculteit en dat we structurele oplossingen nodig hebben. 
Ook transparantie is iets waar volgens velen van jullie meer aandacht aan moet worden besteed – zoals bijvoorbeeld regelmatige updates van het bestuur en inwerkdagen voor nieuw personeel. 
Ook interpersoonlijke communicatie en het faciliteren van een veilige werkomgeving zijn aandachtspunten. Het Selecteren van mensen met verschillende achtergronden voor functies binnen FGGA is ook van belang om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom voelt.

Volgende stappen

1.    In de zomer gaan we werken aan de strategie voor 2024 met daarin een aantal stappen en initiatieven (inclusief input uit de brainstormsessies) die FGGA dichter bij ons doel moeten brengen: Een werkplek waar iedereen zich welkom en veilig voelt en er een goede balans is qua taken. Zo willen we bijvoorbeeld kijken naar wat andere faculteiten (en universiteiten) doen en samenwerken met een paar enthousiaste collega's die een werkgroep rond dit onderwerp hebben gevormd. 
  2.    Het is de bedoeling dat een paar eerste concrete stappen al voor eind 2023 in gang worden gezet, zoals het aanbieden van een aantal relevante trainingen in Den Haag; onder andere de Active Bystander training. 
  3.    In het vroege najaar zijn we van plan om een nieuwe FGGA-website te lanceren die moet dienen als de  toegankelijke poort naar alle informatie, middelen en contactpersonen over dit onderwerp. 
  4.    Om alle medewerkers te voorzien van de vaardigheden om actie te ondernemen in geval van onveilige situaties, zullen we aan het eind van het jaar de Active Bystander training aanbieden op onze faculteit in Den Haag.  
  5.    Vanaf vandaag kunnen alle medewerkers gebruik maken van een dienst genaamd ‘gesprekshulp’ - dit is een initiatief dat FGGA aanbiedt in samenwerking met een extern bedrijf genaamd 'Rechtdoorzee'.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.