Universiteit Leiden

nl en

Huisregels

Iedereen die gebruikmaakt van de gebouwen en terreinen van de universiteit dient zich te houden aan de algemene universitaire huisregels. Deze zijn vastgelegd in de regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen en zijn bedoeld om orde en veiligheid voor gasten en medewerkers te garanderen.

Sommige locaties van de universiteit hebben naast de universitaire regeling ook hun eigen huisregels. Overtreding van zowel de lokale huisregels als de universitaire regeling kan betekenen dat je niet langer toegang krijgt tot een gebouw.

Bekijk de regeling

Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen

Naar de regeling

Het WSD-complex kent een aantal huisregels. Deze zijn in een huisreglement vastgelegd en hebben tot doel de zorg voor orde en veiligheid voor bezoekers en medewerkers in het gebouw te waarborgen.

Algemeen

 • Zonder redelijk verblijfsdoel is het niet toegestaan gebouwen van het WSD-complex te betreden.
 • Er geldt een algeheel rookverbod op het terrein van de universiteit.
 • Nooduitgangen dienen te worden vrijgehouden.
 • In gangen, toiletten, lift en trappenhuis, mogen geen obstakels geplaatst worden.
 • Het is niet toegestaan de trappen in het gebouw te blokkeren en/of op de trappen te zitten.
 • In openbare ruimten dient men zich zo te gedragen dat er geen overlast wordt veroorzaakt of schade wordt gemaakt.
 • Om (brand)gevaarlijke situaties te voorkomen is het strikt verboden om magnetrons aan te sluiten en te gebruiken in openbare ruimtes of werkkamers. In het restaurant Lipsius is een magnetron beschikbaar voor algemeen gebruik. Het is tevens niet toegestaan om door gebruikers meegebrachte elektrische apparaten aan te sluiten op de elektrische installatie van het gebouw of gebruik te maken van verlengsnoeren.
 • Laat facultaire eigendommen niet onbeheerd achter, doe uw kamer op slot ook als u slechts enkele minuten weg bent.
 • Nooduitgangen dienen te worden vrijgehouden
 • Sluit ramen en deuren en schakel verlichting en apparatuur uit als u weggaat. Vergeet niet uw beeldscherm en computer uit te schakelen
 • Huisdieren, met uitzondering van hulpdieren zoals een geleidehond, zijn niet toegestaan.
 • Werkzaamheden die (geluids)overlast met zich mee brengen dienen op werkdagen plaats te vinden tussen 7:30 en 9:00 uur of in het weekend. Deze werkzaamheden dienen vooraf afgestemd te worden met de complexbeheerder. 
 • Het is verboden iets te veranderen aan installaties, opstellingen of apparatuur van de Universiteit Leiden zonder schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever.
 • De parkeergarages van het WSD complex zijn uitsluitend toegankelijk voor personeel van de universiteit. Voor laden en lossen zijn specifieke plekken aangewezen op het complex. Hier geldt een sta-tijd van maximaal 1,5 uur. Buiten deze aangegeven plekken mag er niet geparkeerd worden op het WSD complex.

Omgeving

 • Leveranciers melden zich eerst bij de receptie van het Lipsius voordat wordt gestart het lossen, laden en/of andere werkzaamheden.
 • Fietsen dienen uitsluitend geplaatst te worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Fout geplaatste fietsen worden verwijderd.
 • Het Doeleneiland heeft een woonfunctie en hier dient verkeersgedrag op aangepast te worden; stapvoets rijden, de motor niet laten draaien, knipperlichten uit en niet claxonneren.
 • Het afzetten en ophalen van personen vindt plaats aan de Witte Singel. Het is niet toegestaan hiervoor het Doeleneiland op te rijden. Zie afbeelding hieronder.

Onderwijsruimtes

 • Het is niet toegestaan eten en drinken mee te nemen in college- en computerzalen.
 • Zet mobiele telefoon stil of uit tijdens college.
 • Laat facultaire eigendommen niet onbeheerd achter (tijdens pauzes).
 • Het is niet toegestaan aanwezig meubilair buiten de collegezaal te (ver)plaatsen.
 • Bij gebruik van apparatuur (bijv. loopmicrofoon) verkregen uit de receptie Lipsius, bent u als gebruiker verantwoordelijk voor het geleende goed en het volledig en direct na gebruik retour brengen.
 • Als gebruiker van een collegezaal bent u verantwoordelijk voor het goed en schoon achterlaten van de zaal voor een volgende gebruiker. Schakel, na afloop van college, verlichting en apparatuur uit, herstel de oorspronkelijke opstelling van tafels en stoelen (indien relevant) en sluit ramen en deuren.

Restaurantruimte Lipsius, koffiekamer Noord en Huizinga

 • Het is strikt verboden eigen elektrische apparaten anders dan studie gerelateerde apparaten (laptop, iPad,…) aan te sluiten en/of te gebruiken in het restaurant.
 • Het is niet toegestaan in het restaurant te studeren tussen 12.00 - 14.00 uur. Tijdens deze periode hebben restaurantgasten voorrang op andere gebruikers.
 • Het is niet toegestaan restaurantmeubilair elders te gebruiken dan in het restaurant.
 • Zonder voorafgaande toestemming van het beheer is het voor studenten of medewerkers niet toegestaan folders voor promotie- of reclameactiviteiten op enige wijze te verspreiden

Voor de volgende zaken moet van te voren toestemming worden gevraagd bij de Servicedesk in het Lipsius via telefoonnummer 071-5272400 of per mail naar: Servicedeskwsd@UFB.leidenuniv.nl

 • Het opgehangen van vlaggen, spandoeken in of aan de gebouwen.
 • Affiches, posters aanbrengen elders dan de daarvoor vast aangewezen ‘prikborden’.
 • Het houden van promotionele activiteiten in de verkeersruimten.
 • Het na sluitingstijd van gebouwen houden van een borrel, receptie of feest.

Sancties

 • Bezoekers, studenten of werknemers die de huisregels overtreden en/of aanwijzingen van WSD-medewerkers niet opvolgen, kunnen maatregelen worden opgelegd, waaronder de toegang tot het WSD-complex of ontzegging van het gebruik van voorzieningen.
 • In het gebouw zijn videocamera’s aanwezig ter bescherming van uw en onze eigendommen. De Complexbeheerder is bevoegd om passende sancties op te leggen bij overtreding van de huisregels.
 • Aangebrachte schade dient te worden vergoed/kosten door het niet naleven van regels kunnen te allen tijde in rekening worden gebracht.

Indien u één of meerdere van deze regels niet in acht neemt is de medewerker algemene dienst gemachtigd u hierop te wijzen.

Aansprakelijkheid

Het bestuur is niet aansprakelijk voor eventueel verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Contact

Bij vragen, opmerkingen, gebreken en/of klachten kunt u deze melden bij de UFB Servicedesk in het Lipsius via telefoonnummer 071-5272400 of per mail naar Servicedeskwsd@UFB.leidenuniv.nl

Openingstijden van maandag t/m vrijdag  van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.