Universiteit Leiden

nl en

Facilitair, Organisatie

23 november: Sluiting gebouwen WSD-complex vanaf 17.00 uur

23 november 2023

Op dit moment worden twee lokalen in het Lipsius-gebouw van de Faculteit Geesteswetenschappen bezet door bezorgde studenten en betrokkenen van actiegroep End Fossil. In verband met deze bezetting worden alle gebouwen van de Faculteit Geesteswetenschappen (Lipsius, Reuvens, Arsenaal, Huizinga, Matthias de Vrieshof en P.J. Veth building) vanaf 17.00 uur gesloten. Alle medewerkers en studenten worden verzocht om de gebouwen van Geesteswetenschappen voor die tijd te verlaten. Alle onderwijsactiviteiten vanaf 17.00 uur kunnen niet doorgaan in de universiteitsgebouwen. De veiligheid van studenten, medewerkers en mogelijke bezoekers heeft onze hoogste prioriteit. 
 
Studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen worden verzocht om communicatie op Brightspace te volgen voor de gevolgen voor het onderwijs vandaag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.