Universiteit Leiden

nl en

Herbenoeming Directeur Opleidingen Mariëlle Linting

Toen Mariëlle Linting drie jaar geleden werd gevraagd om Directeur Opleidingen te worden bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen, kwam dit voor haar als een verrassing. Inmiddels zit ze helemaal op haar plek en is ze op 1 februari 2021 aan haar tweede termijn begonnen. Wij vroegen Mariëlle zowel terug te kijken als vooruit.

Terugblik

Als Mariëlle terugkijkt op haar eerste termijn had ze bij aanvang nog geen uitgewerkt plan. Gelukkig vormde dit zich al snel, waarbij een aantal onderwerpen voor haar prioriteit hadden. Ze wilde graag een positieve bijdrage leveren aan een goede sfeer binnen het instituut. Daarnaast wilde ze werken aan een nieuwe invulling voor de bachelorprojecten. Ook mocht er een frisse wind waaien door de structuur van de bacheloropleiding.

Mariëlle gelooft sterk in een verbinding met de praktijk. De bachelorprojecten vormden een mogelijkheid om die verbinding expliciet te leggen. Waar in het verleden vooral onderzoek werd verricht binnen de muren van de universiteit, bleken er ook mogelijkheden te liggen buiten de universiteit. Samen met docenten werd uitgewerkt hoe studenten konden samenwerken aan het beantwoorden van een onderzoeksvraag in opdracht van een organisatie uit het pedagogisch werkveld. Er werden nieuwe contacten gelegd en de samenwerking met organisaties kwam tot stand. Voor zowel studenten als docenten was dit een spannende periode. Inmiddels worden de projecten voor het tweede jaar in de nieuwe vorm begeleid en leveren ze veel moois op voor zowel de studenten als de opdrachtgevers.  

Uiteraard brengt iedere verandering de nodige weerstand en spanning met zich mee. Dat vindt Mariëlle in sommige gevallen juist erg waardevol. Met name bij de hervorming van de bachelor projecten heeft ze dit zo ervaren. Via een open oproep voor de uitwerking van dit plan kwam een enthousiast team tot stand waarin ook kritische standpunten goed vertegenwoordigd waren. Door te blijven verbinden en in gesprek te blijven met zowel de kritische als enthousiaste docenten is de uiteindelijke invulling veel beter geworden dan het plan dat er oorspronkelijk lag. In de komende jaren zal Mariëlle met plezier in samenwerking met de docenten en de coördinator van de bachelorprojecten blijven werken aan doorontwikkelen hiervan.

Hoezo plannen?

Veel tijd voor de uitvoer van haar verdere plannen kreeg Mariëlle niet. Toen corona haar intrede deed moest alles plotseling wijken voor een korte termijn aanpak. Tijdens de eerste lockdown moest het volledige lesprogramma van de ene op de andere dag online, waardoor Mariëlle gedwongen werd haar sceptische kijk op het online lesgeven terzijde te schuiven.

Mariëlle: “In eerste instantie was er sprake van dat we misschien voor twee weken een online lesprogramma moesten maken, inmiddels zijn we bijna een jaar verder.” Samen met docenten is er heel hard gewerkt aan het vormgeven van het online onderwijs. Ook het online toetsen was nieuw. Dit hebben ze met de hulp van een aantal nieuwe collega’s vanuit het niets op moeten zetten. “Dit leek een onmogelijke taak, maar die hebben we toch mooi met z’n allen geklaard” aldus Mariëlle. Juist vanuit haar eigen rol als docent is ze onder de indruk van de creativeit die haar collega’s hebben laten zien bij het vormgeven van hun online onderwijs. Ze is zich bewust van de energie die dit heeft gekost en kijkt vanuit dat perspectief vol trots terug op deze ingrijpende periode.

Verder terugkijkend op de afgelopen drie jaar is Mariëlle zeker tevreden, gezien de omstandigheden. Mariëlle: “We hebben gedaan wat we konden, maar er zijn ook wel een aantal projecten blijven liggen die ik graag had willen uitvoeren. Die gaan we weer oppakken zodra het kan.”

Blended learning

Plannen voor de toekomst van het instituut zijn er ondanks de komst van corona nog steeds. De kwaliteit van het onderwijs staat voor Mariëlle voorop! Hoewel de afgelopen periode een aantal van haar kritische opvattingen over online onderwijs zijn bevestigd, heeft ze ook gezien hoe blended learning een toegevoegde waarde kan hebben. Hoe mooi zou het zijn als we straks fysiek onderwijs kunnen combineren met online leermethoden? Door het aanbieden van voorbereidende filmpjes creëer je meer ruimte voor diepgang tijdens de fysieke lessen. Voor studenten is het contact met medestudenten en docenten heel waardevol, dat is duidelijker dan ooit. “Het belang om fysiek bij elkaar te kunnen komen wordt voor mij in deze tijd nog extra onderstreept” geeft Mariëlle aan.

De sfeer binnen het instituut blijft ook de komende jaren een belangrijk onderwerp dat aandacht verdient. Zeker in een tijd waarin het moeilijk is om echt contact te onderhouden. Het persoonlijke contact is iets dat Mariëlle wel echt mist en waarvan ze het idee heeft dat ze dit online nooit genoeg kan compenseren. Ze probeert contact te blijven zoeken met zoveel mogelijk medewerkers van het instituut, maar beseft tegelijkertijd dat dit een moeilijke opgave is.

Keuzes maken

Voor de functie van Directeur Opleidingen moet je wel bereid zijn om bepaalde zaken op te geven. Het onderzoek van Mariëlle staat al enige tijd op een laag pitje. Keuzes maken is niet altijd een vanzelfsprekendheid binnen een universiteit vindt Mariëlle. Er wordt vaak verwacht dat je alle ballen hoog kunt houden. Je moet bijdragen aan hoogwaardig onderwijs en daarnaast ook excelleren op het gebied van onderzoek. Hier mogen best keuzes in gemaakt worden, vindt Mariëlle. Binnen de universiteit zie je hier ook langzaam meer ruimte voor komen. Mariëlle: “Afspraken over de invulling van een functie zouden zo goed mogelijk moeten aansluiten bij de persoonlijke wensen en kwaliteiten van medewerkers.”

Ondanks dat haar eigen keuzes ertoe hebben geleid dat bepaalde dingen nu op een laag pitje staan, vindt ze haar functie zeer de moeite waard. Haar zelfvertrouwen is gegroeid, ze weet waar ze naartoe wil en ze kan zich dagelijks bezighouden met de kwaliteit van onderwijs, die haar na aan het hart ligt. Daarnaast voelt ze zich prettig in de ondersteunende rol, die wat haar betreft een essentieel onderdeel vormt van haar functie. Ze is trots op het team waar ze deel vanuit maakt en wat ze samen bereikt hebben binnen het instituut. Ze kijkt dan ook met plezier uit naar de komende drie jaar in haar functie als Directeur Opleidingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.