Universiteit Leiden

nl en

Werkloosheid

Als je dienstverband bij de Universiteit Leiden eindigt, heb je mogelijk recht op een werkloosheidsuitkering volgens de Werkloosheidswet (WW). Eventueel kom je ook in aanmerking voor een aanvullende werkloosheidsuitkering in de vorm van een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (BWNU).

Op zoek naar een nieuwe baan

WW-uitkering aanvragen

Als je tijdelijk geen of minder werk hebt, kun je een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.  Hiervoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke dat zijn, lees je in de brochure Werkloosheidsuitkering en re-integratie in de sector Overheid en Onderwijs. Een WW-uitkering duurt minimaal drie maanden. Hoe lang je een WW-uitkering krijgt, hangt af van je arbeidsverleden.

Een WW-uitkering kun je een week voor je laatste werkdag aanvragen bij het UWV. Vraag de uitkering uiterlijk 1 week na je laatste werkdag aan. Doe je dit later? Dan krijg je tijdelijk een lagere uitkering. Op werk.nl lees je hoe je WW aanvraagt.

BWNU-uitkering aanvragen

Als je recht hebt op een WW-uitkering, kun je ook recht hebben op een uitkering op grond van de BWNU. Je kunt een BWNU-uitkering aanvragen bij Visma Idella binnen zeven dagen na aanvang van je werkloosheid. Wil je meer weten over de hoogte en duur van deze uitkering? Raadpleeg onze brochure Werkloosheidsuitkering en re-integratie in de sector Overheid en Onderwijs.

Uw plichten

Vanaf het moment dat je een WW- en BWNU-uitkering aanvraagt, heb je een aantal plichten:

  • Inspanningsverplichting

    Je moet je ten volle inspannen om een nieuwe baan te vinden. Daarnaast dien je passend en na zes maanden gangbaar werk te accepteren. 
  • Sollicitatieplicht

    Je solliciteert minimaal één keer per week. Daarbij moet je gebruikmaken van de werkmap op de site van het UWV. Wij adviseren je om sollicitatiebrieven en dergelijke te bewaren voor het geval je controle krijgt van het UWV of Visma Idella.
  • Informatieplicht

    Als er iets wijzigt in je persoonlijke situatie, geef je dit door aan het UWV en/of Visma Idella. Denk aan verhuizing, vakantie, zwangerschap en uiteraard het vinden van een nieuwe baan.

De plichten van de universiteit

Ook de Universiteit Leiden moet zich inspannen om je te ondersteunen in het vinden van een nieuwe baan. Bijvoorbeeld door het aanbieden van begeleiding, training en herscholing. Of door je te wijzen op vacatures binnen de universiteit.

Meer weten

Met vragen over (naderende) werkloosheid en re-integratie kun je terecht bij je HR-adviseur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.