Universiteit Leiden

nl en

NWA-subsidie voor meerdere interdisciplinaire consortia

Meerdere consortia waarin de Universiteit Leiden is vertegenwoordigd krijgen financiering vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. Van vijf van deze consortia is Leiden de coördinator. Deze vijf kregen in totaal bijna 24 miljoen euro aan subsidie. Het gaat om interdisciplinaire projecten waarmee wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken binnen bereik komen.

In totaal is ruim 149 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is 131 miljoen euro afkomstig uit de Nationale Wetenschapsagenda, 18 miljoen wordt medegefinancierd door de (internationale) consortiapartners.

De Universiteit Leiden is coördinator van de volgende projecten:

'Dilemmas of diversity': diversiteitsbeleid en -praktijk in Nederlandse steden in verleden, heden en toekomst

Politici, beleidsmakers, journalisten, wetenschappers en anderen benadrukken het belang van een inclusieve samenleving waarin bij beleid en praktijk ruimte is voor diversiteit in tal van opzichten. Maar hoe creëer en stimuleer je een samenleving met samenhang en ruimte voor verschillen, waarin bovendien iedereen wordt gehoord? Om iedereen gelijke kansen te geven, moet niet iedereen gelijk worden behandeld. De een heeft immers meer steun en hulp nodig dan de ander. Hoe worden keuzes gemaakt en verantwoord? ‘Dilemmas of diversity’ kijkt kritisch naar ‘doing diversity’ in heden en verleden en toekomst.

Penvoerder namens het consortium: Marlou Schrover - Geesteswetenschappen, Instituut voor Geschiedenis
Toegekend bedrag: 1.8 miljoen euro

Een brug tussen kwantumcomputers en maatschappij

De eerste kwantumcomputers hebben aangetoond dat ze berekeningen kunnen uitvoeren die ver buiten de capaciteiten van klassieke computers liggen. Nu is het moment aangekomen om deze rekenkracht om te zetten naar nuttige toepassingen voor de Nederlandse samenleving. De onderzoekers in dit consortium pakken deze uitdaging vanuit twee kanten aan. Allereerst verzamelen zij maatschappelijk relevante rekenproblemen, samen met partners uit het bedrijfsleven, TNO en hogescholen. Daarnaast doen zij fundamenteel onderzoek naar nieuwe kwantumalgoritmen om deze problemen op te lossen. Deze benadering biedt de beste garantie om het gemeenschappelijke doel van het consortium — een eerste nuttige toepassing van kwantumcomputers — te realiseren.

Penvoerder namens het consortium: Alfons Laarman - Wiskunde en Natuurkunde, LIACS
Toegekend bedrag: 2 miljoen euro

CURE4LIFE: Ontwikkeling en maatschappelijke impact van op stamcellen gebaseerde genetische geneesmiddelen

Het corrigeren van een genetisch defect in de bloedstamcellen van de patiënt kan voor een aantal zeldzame genetische ziekten levenslange genezing betekenen. Helaas bereikt dit soort volledig genezende gentherapie de patiënten vaak niet, maar niet omdat de therapie niet zou werken. Het consortium gaat een platforminfrastructuur ontwikkelen die voor veel verschillende ziekten kan worden gebruikt, in plaats van telkens te focussen op één benadering die uniek is voor elke ziekte. Tegelijkertijd pakken zij uitdagingen aan met betrekking tot de regulering, vergoeding en publieke acceptatie van deze therapieën in een kenniscentrum voor dialoog met de samenleving.

Penvoerder namens het consortium: Frank Staal - Geneeskunde/LUMC
Toegekend bedrag: 5 miljoen euro

Sociaal werk en de kunst van het maken van veerkrachtige samenlevingen

Sociale veerkracht wordt gezien als het wondermiddel voor uitdagingen, variërend van toenemende ongelijkheid en polarisatie tot de energietransitie. Maar hoe wordt sociale veerkracht gecreëerd? Samen met partners uit de overheid, professionele en kennisinstellingen, onderzoekt het consortium sociale interventies in acht Nederlandse steden die sociale veerkracht beogen te versterken door nieuwe relaties te smeden tussen de staat en gemarginaliseerde burgers. Hoe werken sociale professionals samen met beleidsmakers en burgers aan het vormgeven van deze nieuwe staat-burgerrelaties, en hoe gaan ze om met de conflicten, dilemma’s en machtsrelaties die zij hierin tegenkomen? Lees hier meer over het project.

Penvoerder namens het consortium: Anouk de Koning - Sociale Wetenschappen, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
Toegekend bedrag: 5 miljoen euro

Next generation immunodermatology (NGID)

Meer dan 2.5 miljoen Nederlanders lijden aan een chronische ontstekingsziekte van de huid. Deze ziekten zijn vaak niet levensbedreigend, maar de persoonlijke gevolgen en maatschappelijke kosten zijn zeer hoog. Het grootste probleem is dat behandelingen vaak onvoldoende werken. Om dit te veranderen moeten we meer te weten komen over welke behandeling voor welke patiënt het beste is. Daarom worden in dit project zes huidziekten zeer gedetailleerd onderzocht. Met deze informatie wordt een patiënt-specifieke vingerafdruk van de ziekte gemaakt die bepaalt welke behandeling voor elke unieke patiënt het beste is.

Penvoerder namens het consortium: Robert Rissmann - Wiskunde en Natuurkunde, LACDR
Toegekend bedrag: 10 miljoen euro

Naast deze coördinatorschappen is Universiteit Leiden nog eens bij tien consortia aangesloten als partner.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.