Universiteit Leiden

nl en

Tien Leidse wetenschappers krijgen Veni-subsidie

Tien Leidse wetenschappers ontvangen een NWO Veni-financiering van maximaal 280.000 euro. De komende drie jaar kunnen zij met deze subsidie hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

De Veni-laureaten gaan onder meer onderzoek doen naar hoe valse bekentenissen in een politieverhoor zijn te herkennen, het lot van buitenlandse boeken in hedendaags China en hoe Nederlandse vluchtelingen (1540–1600) taal gebruikten voor de wederopbouw van hun leven (1540–1600).

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. Vanwege een hack en corona moest NWO schuiven met de planning van de Veni-rondes van 2021. In december zijn de Veni’s van de domeinen ENW en ZonMw bekendgemaakt. Vandaag zijn de toekenningen van de domeinen Sociale en Geesteswetenschappen en Toegepaste en Technische Wetenschappen bekendgemaakt.

Lees hieronder meer over de onderzoeksprojecten die een Veni-subsidie hebben gekregen.

Taalvariatie in binnen- en buitenland: het geval van P’urhepecha in Mexico en de Amerikaanse diaspora

Kate Bellamy, Leiden University Centre for Linguistics  

Sprekers van diasporatalen vertonen aanzienlijke intragroep variatie. Dit project onderzoekt de oorsprong van deze variatie op het gebied van woordenschat en grammatica in het P’urhepecha in Mexico en zijn diaspora-variëteiten in de Verenigde Staten. De resulterende interactieve dialectatlas zal een belangrijke online bron vormen voor sprekers, leerders en onderzoekers daarvan.

Het tegengaan van organisationeel geheugenverlies na crises

Wout Broekema, Institute of Security and Global Affairs

De maatschappij verwacht dat publieke organisaties van crises leren, zodat effectiever op toekomstige crises wordt gereageerd. Vaak vergeten organisaties geleerde lessen echter weer snel, wat resulteert in herhaling van fouten. Dit project verklaart waarom sommige organisaties lessen vergeten en andere deze onthouden, door een driejarige analyse van Covid19-lessen in ‘real-time’.

Ik heb het gedaan! Of toch niet? Het herkennen van valse bekentenissen in een politieverhoor

Linda Geven, Instituut voor Strafrecht en Criminologie  

Stel je voor: Je wordt veroordeeld voor een misdaad die je nooit hebt begaan. Het klinkt tegenstrijdig, maar uit rechterlijke dwalingen over de gehele wereld is gebleken dat onschuldigen wel degelijk valse bekentenissen afleggen onder druk. Tot op heden zijn we echter niet in staat valse en ware bekentenissen van elkaar te onderscheiden, met alle verstrekkende gevolgen van dien. Aan de hand van nieuwe experimentele methoden, streeft dit project ernaar oorzaken van valse bekentenissen te identificeren. Vervolgens worden innovatieve leugendetectietechnieken gebaseerd op lichamelijke reacties en taalgebruik ingezet om de waarheid achter de bekentenis te achterhalen.

Taal als reddingsboei: Hoe Nederlandse vluchtelingen taal gebruikten voor de wederopbouw van hun leven (1540–1600)

Alisa van de Haar, Centre for the Arts in Society

In de zestiende eeuw ontvluchtten duizenden mensen de door de Tachtigjarige Oorlog geteisterde Zuidelijke Nederlanden. Ze gingen naar de Britse Eilanden, Duitsland en de Noordelijke Nederlanden. Dit project onderzoekt hoe deze vluchtelingen hun talenkennis inzetten als startkapitaal om een nieuw leven op te bouwen. Ze gebruikten hun meertaligheid om hun sociale netwerk in ballingschap uit te breiden, en om zichzelf professioneel te profileren. Hierbij maakten deze vluchtelingen heel bewust gebruik van de status van bepaalde talen in hun land van aankomst. Hun talige strategieën tonen aan dat taalverschillen niet altijd een obstakel vormen voor integratie: meertaligheid biedt juist enorme kansen.

Plekken om niet te vergeten: Luisteren naar de verhalen en erfgoed van ’s werelds eerste zwarte republiek, Haiti

Joseph Jean, Archeologie (en KITLV)

Dit project onderzoekt hedendaagse praktijken en interacties met archeologisch erfgoed in postkoloniale samenlevingen. Met een innovatieve combinatie van inzichten uit archeologie, etnografie en erfgoedstudies, gebruik ik Haïti om het belang te belichten van het betrekken van historisch gemarginaliseerde gemeenschappen om tot inclusieve verhalen over het verleden en erfgoed te komen.

Buitenlandse boeken in China, culturele controle en technologie

Svetlana Kharchenkova, Chinese Studies

In China reguleert de regering waartoe lezers toegang hebben, maar redacteuren en vertalers spelen een grote rol bij keuzes over welke buitenlandse boeken worden gepubliceerd en of de inhoud wordt aangepast en zo ja, hoe. Aan de hand van een focus op staatscontrole en technologie onderzoekt dit project het lot van buitenlandse boeken in het hedendaagse China.

Een verloren parel: feministische theorieën in de boeddhistische filosofie van alleen-bewustzijn

Jingjing Li, Instituut voor Wijsbegeerte

Voortbouwend op de boeddhistische filosofie van alleen-bewustzijn die grotendeels over het hoofd gezien wordt door feministen, suggereert dit project een nieuw kader voor boeddhistisch feminisme om de canonieke spanning in de boeddhistische houding ten opzichte van het vrouwelijke op te lossen en boeddhisten in staat te stellen seksisme te bestrijden. Zoals dit project zal betogen kunnen onderzoekers de horizon van de boeddhistische filosofie en het feministische denken verruimen wanneer ze boeddhistische teksten herlezen vanuit een feministisch perspectief. De voorgestelde versie van boeddhistische feminisme bevordert discussies binnen het intercultureel feminisme over de wederkerigheid van culturele diversiteit en gendergelijkheid.

Beleidsevaluaties geëvalueerd. Wanneer leiden ze tot een herziening van beleid?

Valérie Pattyn, Instituut Bestuurskunde

Met de toename van de institutionalisering van beleidsevaluaties in publieke organisaties, is de bezorgdheid over het beperkte gebruik van evaluatieonderzoek sterk toegenomen. Deze studie onderzoekt onder welke voorwaarden en hoe beleidsevaluaties fundamentele beleidswijzigingen bevorderen of verhinderen. Het gebruik van evaluaties wordt vergeleken in landen en beleidssectoren met een verschillende verankering van beleidsevaluatie.

Pocketboek Islam: Swahili literaire netwerken rond de Indische Oceaan

Annachiara Raia, Afrika-Studiecentrum Leiden, Centre for the Arts in Society

Vanaf de jaren 1930 werden in Oost Afrika op grote schaal religieuze pocketboekjes geproduceerd in het Swahili. Deze taal was toegankelijker dan het Arabisch en werd zo het voornaamste medium voor de verspreiding van kennis in het gebied rond de Indische Oceaan. Dit project onderzoekt hoe het netwerk van deze pockets met hun auteurs, uitgevers en lezers de leertraditie van de Islam heeft hervormd. Die traditie geldt ten onrechte als ondynamisch en onontwikkeld . Onderzoek, open access databases en leesclubs in Nederland zullen bijdragen aan een vruchtbare dialoog met de kosmopolitische moslimsamenlevingen in Afrika.

De makers van de economische ‘Gouden Eeuw’

Joris van den Tol, Instituut voor Geschiedenis

Dit project kijkt verder dan koopmannen en handelslieden. Het onderzoekt de rol van industrie voor de economie van de zeventiende en achttiende eeuw. Het gaat niet louter om economische productie, maar ook het bepalen van regelgeving en vaststellen van importheffingen was hierbij cruciaal.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.