Universiteit Leiden

nl en

Pensioenopbouw ABP

Als u salaris ontvangt van de Universiteit Leiden, bouwt u pensioen op bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). U kunt zich bovendien aanvullend verzekeren bij het ABP voor meer financiële speelruimte op uw oude dag. Naast het ouderdomspensioen voorziet het ABP ook in een nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Pensioenopbouw

U bouwt op drie manieren pensioen op:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW)

    Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd krijgt u een basispensioen (in de volksmond: AOW) van de overheid. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank leest u meer over dit basispensioen en kunt u de hoogte van uw AOW en uw AOW-leeftijd berekenen.
  • Pensioen bij het ABP

    Dit pensioen bouwt u op via de Universiteit Leiden. Zodra u in dienst komt, melden wij u automatisch aan bij het ABP. U hoeft zelf hiervoor niets te regelen. Op de website van het ABP leest u meer over dit ouderdomspensioen.
  • Aanvullend pensioen dat u zelf regelt

    Het pensioen dat u later krijgt, is in bijna alle gevallen lager dan uw huidige inkomen. Daarom kunt u vrijwillig uw pensioen aanvullen, bijvoorbeeld met ABP ExtraPensioen of een pensioenaanvulling van een andere bank of verzekeraar.

Ouderdomspensioen van het ABP

Op grond van de cao eindigt uw dienstverband bij de Universiteit Leiden in ieder geval met ingang van de dag waarop u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Wilt u eerder stoppen met werken? Of met deeltijdpensioen? Met het ABP KeuzePensioen kunt u vanaf uw 60ste met pensioen. Hoe langer u doorwerkt, hoe meer pensioen u opbouwt. Deeltijdpensioen is ook mogelijk, minimaal voor 10%. Bespreek met uw P&O-adviseur welke opties u heeft met betrekking tot uw ouderdomspensioen.

NettoPensioenregeling

Heeft u een pensioengevend salaris boven € 105.075? Dan bouwt u over het deel boven € 105.075 geen pensioen op. U kunt de lagere pensioenopbouw compenseren met de nettopensioenregeling van ABP. U betaalt de premie vanuit uw nettosalaris. Deze regeling is vrijwillig. U bepaalt dus zelf of u deelneemt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het ABP.

Wat is de hoogte van uw ouderdomspensioen?

De hoogte van uw ouderdomspensioen hangt af van uw persoonlijke situatie. Van hoe lang u pensioen heeft opgebouwd bij het ABP tot de omvang van uw salaris. Ga naar MijnABP om te zien welk pensioen u heeft opgebouwd en wat er gebeurt als u eerder stopt met werken.

Waardeoverdracht ouderdomspensioen

Heeft u pensioen opgebouwd bij uw vorige werkgever? En wilt u uw opgebouwde pensioen meenemen? Dan kunt u als u in dienst treedt bij de Universiteit Leiden waardeoverdracht aanvragen bij het ABP.

ABP NabestaandenPensioen

Pensioen opbouwen bij ABP houdt ook in dat uw (ex)partner en/of kinderen nabestaandenpensioen kunnen ontvangen als u komt te overlijden. Woont u ongehuwd samen en heeft u een samenlevingscontract? Of bent u in het buitenland getrouwd? Dan kunt u bij het ABP laten registreren dat u samenleeft. Na deze registratie kan uw partner als u overlijdt aanspraak maken op een nabestaandenpensioen. 

ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bij arbeidsongeschiktheid kunt u recht hebben op het ABP ArbeidsongeschiktheidPensioen. Daarnaast kunt u bij Loyalis een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Meer weten

Wilt u een verandering in uw werk- of privésituatie doorgeven? Bijvoorbeeld omdat u gaat trouwen, een kind krijgt of van werkgever wisselt? Of heeft u een vraag over uw pensioen? Dan kunt u terecht op de website van het ABP. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over uw pensioen en ABP? Neem dan een gratis abonnement op de digitale nieuwsbrief van het ABP.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.