Universiteit Leiden

nl en

Denktank Humanities Campus: instituten in gesprek met medewerkers bij inrichting werkomgeving

Op 12 april tijdens de tweede bijeenkomst van de Denktank Humanities Campus komen we bijeen in het Lipsius. In een vraag- en antwoordgesprek met Elisa Meijer, projectleider Huisvesting, wordt gezocht naar de context en speelruimte bij de ontwikkeling in de werkomgeving van de nieuwe Humanities Campus.

Bij de start van de bijeenkomst blijkt dat het doel van Denktank ondanks het Plan van Aanpak nog niet helder genoeg is. Elisa Meijer neemt daarom de tijd om diverse vragen van de Denktankleden te beantwoorden. Meerdere vragen gaan over de werkpleknorm. Het besluit dat ook FGW op de nieuwe Humanities Campus de werkpleknorm moet gebruiken is vorig jaar september genomen door het CvB. Dat wordt niet teruggedraaid. Net als alle andere faculteiten zal onze faculteit de norm moeten toepassen in de gebouwen. Compensatie in ruimte door bijvoorbeeld een onderwijszaal minder neer te zetten, zal niet leiden tot extra vierkante meters in de werkomgeving. De werkplekomgeving wordt ingericht met de werkpleknorm, los van het aantal vierkante meters voor onderwijs of faciliteiten.

Duidelijk is ook dat de Denktank geen medezeggenschap heeft over de alternatieve Humanities Campus an sich. Op donderdag 12 mei werd bekend dat de Universiteit een manier heeft gevonden om een duurzame en moderne Humanities Campus te bouwen op de minder beschikbare vierkante meters. Waar denken de leden van de Denktank dan over mee? De Denktank is gevraagd om een advies over het inrichten van de werkplekomgeving te geven aan de instituten en afdelingen en faculteitsbestuur. Dat vraagt om een antwoord van de Denktank op o.a. de volgende vragen:

  • Hoe organiseer je dat iedereen een eigen werkplek krijgt?
  • Hoe organiseer je voldoende plek voor boeken?
  • Hoe zorg je ervoor dat je elkaar blijft ontmoeten?

Uit de discussie blijkt dat de Denktankleden het niet eens zijn met de gevolgen van de werkpleknorm, namelijk; dat er kamers komen waar je met meerdere personen kunt werken. Want: onderzoekstijd is versnipperd en die wil je daarom zo efficiënt mogelijk in rust inzetten op je eigen werkkamer. Het advies dat door de Denktank wordt uitgesproken is dat de MT’s van de instituten met de collega’s in gesprek moeten gaan om de behoeften individueel te bekijken en in die zin maatwerk moeten leveren.

Notitie van de begeleiders van de Denktank: als de individuele wens is dat iedereen een eigen werkkamer wil, dan kunnen de MT’s van de instituten daar niet aan voldoen. Juist om die reden is de Denktank gevraagd mee te denken over ‘hoe het dan wel kan’!

Duidelijk wordt dat het lastig is voor de Denktank om handvatten te geven voor de inrichting van de werkomgeving. Tenslotte wel een ander advies van de leden: voor medewerkers met beperking moet rekening gehouden worden bij de inrichting van de werkkamer en de toegankelijkheid van het gebouw.

De nieuwe werkomgeving van LUCAS in Arsenaal

Een medewerker van LUCAS, gehuisvest in het gerenoveerde Arsenaal schets hoe zij als instituut tot een inrichting van hun werkomgeving zijn gekomen. LUCAS stond ook voor de opgave om gedeelde kamers in te richten:

  • Er zijn veel boekenplanken gekomen in de kamers (ten koste van schilderijen of aankleding), ook boekenruimte op de gangen.
  • In onderlinge afstemming is er veel besproken en zijn onderlinge afspraken gemaakt.
  • Er is bijvoorbeeld voor het gebruik van LUcards gekozen om elkaars deuren te kunnen openen bij afwezigheid, zodat je elkaars kamer kan gebruiken voor (TEAMS) overleg of rustig werken.
  • Uit de ervaring blijkt dat kleine kamers handig zijn voor de Phd’s voor zoommeetings.
  • De meeste collega’s zijn tevreden over de nieuwe werkomgeving. Alleen de studie adviseurs wensen meer privacy voor hun studenten; de glazen wanden moeten nog bedekt worden.  

Hoe verder

In de volgende bijeenkomst op donderdag 19 mei kijken we of er handvatten zijn te geven voor de instituten en afdelingen om de beschikbare werkomgeving in te delen. Ter voorbereiding op de bijeenkomst zijn de Denktank-leden gevraagd om in gesprek met collega’s feedback en ideeën op te halen over het nieuwe werken; bezetting van werkplekken en het delen van werkkamers, boekenkasten en (ICT-)faciliteiten, het thuiswerkbeleid etc.

Voor elk instituut ligt er een andere planning en opgave in verband met de gefaseerde bouw en huidige huisvesting. Decaan Mark Rutgers gaat daarom op bezoek bij elk instituut om dit te bespreken. Mark Rutgers is inmiddels bij de Instituutsraad van LIAS en Wijsbegeerte geweest met een presentatie en om vragen te beantwoorden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.