Universiteit Leiden

nl en

Regieorgaan Open Science van start onder de naam Open Science NL

Vijftien kennisinstellingen en het ministerie van OCW hebben het convenant voor Open Science NL ondertekend. Ook de Universiteit Leiden sluit zich, via de UNL, bij het convenant aan. Hiermee gaat het regieorgaan Open Science bij NWO van start en komt de transitie naar open science in Nederland weer een stap verder.

In het convenant staan nadere afspraken over het nieuw op te zetten regieorgaan Open Science bij NWO, dat Open Science NL heet. Het doel van Open Science NL is om de transitie naar open science in Nederland verder te versnellen. Open Science NL zal organisatorisch onderdeel zijn van NWO, maar heeft een breed gedragen bestuur, waarin alle belangrijke partijen uit het veld die op dit onderwerp samenwerken hun perspectief geven. De feestelijke ondertekening vond plaats tijdens een bijeenkomst aan de TU in Delft, dat geheel in het teken van stond van open science.

Hans de Jonge, directeur Open Science NL, over de ondertekening: ‘Ik ben blij dat zestien partijen hun handtekening hebben willen zetten. Het laat zien dat er veel draagvlak is voor het regieorgaan en ook dat open science echt leeft. Met de ondertekening breekt de volgende fase aan, waarin we vernieuwende financieringsprogramma’s gaan ontwikkelen om de hoge ambities in Nederland te ondersteunen en te versnellen.’

Feite Hofman, directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij OCW, ondertekent het convenant.

Academia in Motion

Binnen de Universiteit Leiden valt Open Science samen met Erkennen en Waarderen in het programma Academia in Motion. Dit programma staat voor de overgang naar een universitaire gemeenschap waarin kwaliteit, samenwerking, een open academische cultuur, integriteit en leiderschap centraal staan. De regiegroep voor Academia in Motion blijft nauw aangesloten op het nieuwe landelijke regieorgaan, door advies en feedback te geven. De Open Science Community Leiden speelt daarbij een zeer belangrijke rol, maar de regiegroep betrekt ook de Young Academy Leiden en het Leiden Research Support Network, en expertisecentra zoals het Centre for Digital Scholarship en het Centre for Science and Technology Studies.

Minister Dijkgraaf (OCW) informeerde op 29 maart de Tweede Kamer over de oprichting van Open Science NL. In zijn Kamerbrief legt hij opnieuw het belang van open science uit: ‘Voor het oplossen van de grote uitdagingen waarvoor de wereld staat is het van cruciaal belang dat de resultaten van onderzoek en wetenschap vrij toegankelijk zijn. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het nog niet altijd: de toegang tot (publiek gefinancierd) onderzoek wordt regelmatig beperkt. Dat is onwenselijk, omdat dit zorgt voor ongelijkheden in de toegang tot kennis. Iedere geïnteresseerde zou de mogelijkheid moeten hebben om wetenschappelijke resultaten in te zien en daarop voort te bouwen. Dit komt het vertrouwen in de wetenschap ten goede en zorgt voor een verbeterde verbinding tussen wetenschappers en de maatschappij.’

Meer impact

Open science staat voor de transitie naar een meer open en participatieve onderzoekspraktijk waarbij publicaties, data, software en andere vormen van wetenschappelijke informatie in een zo vroeg mogelijk stadium gedeeld worden en voor hergebruik beschikbaar gesteld worden. Open science leidt tot meer impact, zowel op wetenschap als op maatschappij. Minister Dijkgraaf maakte vorig jaar bekend de komende tien jaar forse extra investeringen te doen om de transitie naar open science een impuls te geven (20 miljoen euro per jaar). De besteding van die middelen zal lopen via het op te zetten regieorgaan Open Science NL.

Het convenant is ondertekend door de open science partners NWO, UNL, NFU, VH, SURF, KNAW, NWO-I, ZonMw, UKB, KB, DANS, Netherlands eScience Center, 4TUResearchData, Health-RI en SHB.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.