Universiteit Leiden

nl en

Opinie: Op de wereldtop over AI bleef het echte probleem onbesproken

De eerste wereldtop over Artificiële Intelligentie is een feit. Premier Sunak organiseerde die conferentie, omdat hij van mening is dat de problemen rondom AI alleen door overheden aangepakt kunnen worden. Maar de echte problemen rondom AI bleven op deze wereldtop onbesproken, betoogt Reijer Passchier in de Volkskrant.

Wat werd er besproken tijdens deze AI-top?

Deze wereldtop was bedoeld om de gevaren van AI met elkaar te bespreken. Voorafgaand aan de top hield Britse premier Sunak een speech waarin hij zijn zorgen rondom de ontwikkeling van AI uitte: hoe gemakkelijk het wordt om chemische wapens te bouwen, terroristische groeperingen die AI kunnen misbruiken en het gevaar dat we de grip op AI als mensheid kunnen verliezen.

Hij uitte het belang om toe te werken naar wereldwijde regulering. Dit was dan ook het doel van deze wereldtop. Zo discussieerden de wereldleiders onder meer over 'nepnieuws, cyberaanvallen en de kans dat AI op korte termijn op een ‘frontier’ zal overgaan en een bedreiging zal worden voor al het leven op aarde' (Passchier).

Het echte probleem

Maar, zo betoogt Passchier, universitair docent Staats- en bestuursrecht, daarmee bleef het echte probleem onbesproken. Namelijk: 'De beschikkingsmacht over deze technologie is vooral in handen van enkele zeer grote commerciële ondernemingen - waarbinnen bovendien slechts enkele ceo’s of grootaandeelhouders de dienst uitmaken.'

Deze commerciële ondernemingen bepalen 'vrijwel eenzijdig welke AI zich verder ontwikkelt, in welk tempo dat gebeurt, welke risico’s daarbij aanvaardbaar zijn, welke waarden AI moet dienen en onder welke voorwaarden anderen AI mogen gebruiken. Daarbij staan meestal hun eigen, private belangen (of waanideeën) voorop. Niet het algemene belang.'

The winner takes it all

Volgens Passchier is het gevaar van de ontwikkeling van AI gelegen in het feit dat een kleine, machtige groep eigenaar zijn van die technologie. Zij lopen voorop en zijn niet meer in te halen. 'Wie al technologie heeft, kan AI verder ontwikkelen. Wie AI verder ontwikkelt, heeft meer gebruikers, data en dus mogelijkheden om daar een schepje bovenop te doen.' Aangezien de wereldwijde samenleving is afhankelijk van het digitale netwerk, ook onze overheden, is dat een risico. 

Passchier: 'Wie de beste AI heeft, trekt vervolgens weer meer gebruikers, kan meer data verzamelen, enzovoort. Met zulke sterke netwerkeffecten is het niet alleen ‘de rijken worden rijker – en de armen armer’, maar ook ‘the winner takes it all’.'

Meer lezen?

Passchier vindt dat AI vraagt om een ander rechtsstelsel. Lees zijn volledige opiniestuk in de Volkskrant (€).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.