Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Nomineer je initiatief voor de KHMW Brouwer Vertrouwensprijs t/m 30 september 2023

4 september 2023

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen is jaarlijks op zoek naar hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Het is voor iedereen mogelijk om initiatieven aan te melden die kans maken op de KHMW Brouwer Vertrouwensprijs ter waarde van 100.000 euro.

Onderling vertrouwen is van fundamenteel belang om als samenleving goed te functioneren in de breedste zin van het woord. Toch zijn er ontwikkelingen die het maatschappelijk vertrouwen ondermijnen, zoals polarisatie in politiek en media, onzekerheid over de juistheid van informatie, toenemende kansenongelijkheid, de aanpak van de klimaatcrisis, handelsconflicten en onevenredige welvaartsverdeling en resulterende migratiestromen.

Criteria voor nominaties

- initiatief dat samenhang en onderling vertrouwen in samenleving vergroot
- concreet toegepast
- wetenschappelijk te onderbouwen
- grensverleggend en innovatief

De Brouwer Vertrouwensprijs wordt uitgereikt op maandag 22 januari 2024 bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem.

Meer informatie en aanmelden

Voor alle informatie over de Brouwer Vertrouwensprijs en het aanmeldformulier kun je terecht op de website van de KHMW.

Naar de website van KHMW
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.