Universiteit Leiden

nl en

Woon-werkverkeer

Als medewerker van de universiteit kom je in aanmerking voor een vergoeding in je reiskosten woon-werkverkeer als je meer dan 10 kilometer van je werk woont. De hoogte van je reiskostenvergoeding is afhankelijk van het aantal kilometers en jouw ingevulde reisdagen in het reisrooster op het Serviceplein. Als je verhuist en je reisafstand naar de universiteit verandert, verandert de hoogte van je vergoeding ook.

Vanaf 2022 krijg je een vaste vergoeding uitbetaald voor dagen waarop je naar je werkplek reist. Deze vergoeding wordt gebaseerd op de reisdagen die je in het reisrooster op het Serviceplein invult. Je kunt je registratie van werkdagen en dagen in Leiden en Den Haag zelf wijzigen via het Serviceplein

Woon je binnen een straal van 10 kilometer van je werk en reis je incidenteel naar je werkplek?

 • Dan kom je niet in aanmerking voor een tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer.
 • Wel mag je je reisdagen zoals ingevuld in je reisrooster op het Serviceplein laten vergoeden via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. 

Woon je meer dan 10 kilometer van je werk en reis je incidenteel naar je werkplek?

 • Dan kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer. Je kunt je reisdagen invullen in je reisrooster op het Serviceplein.
 • Ook mag je sinds voor je ingevulde reisdagen een aanvullende vergoeding aanvragen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

Val je onder de garantieregeling of zijn met jou schriftelijk afwijkende afspraken gemaakt?

 • Val je onder de garantieregeling reiskosten woon-werkverkeer? 
 • Of zijn met jou schriftelijk afwijkende afspraken gemaakt?

Dan blijf jij die vergoeding ongewijzigd ontvangen en is dit terug te zien op je loonstrook. Wel moet je het reisrooster op het Serviceplein invullen. Je kunt net als altijd een aanvraag indienen voor een aanvullende vergoeding via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. 

Ben je student-assistent of stagiair? 
Ben je student-assistent of stagiair en heb je een studenten-OV-chip-weekkaart? Dan kom je niet in aanmerking voor een vergoeding. 

De eerste 10 kilometer krijg je niet vergoed. Daarna bedraagt de vergoeding 7 cent per kilometer. De maximale vergoeding is € 45,- per maand, belastingvrij. Je regelt de reiskostenvergoeding door het reisrooster op het Serviceplein in te vullen. De dagen dat je niet reist, worden gezien als thuiswerkdagen, waarvoor je een thuiswerk- en internetvergoeding ontvangt. Je kunt niet voor dezelfde dag zowel reiskosten- als thuiswerkvergoeding ontvangen. Als je op een dag zowel thuis als op locatie werkt, krijg je dus maar één van de twee vergoedingen.

Je vult je reisdagen in via het reisrooster op het Serviceplein. Om het reisrooster in te vullen, volg je het stappenplan van het PSSC dat je vindt in de Helpdesk portal. 

Als je gedurende een maand niet hebt gewerkt vanwege volledige ziekte of arbeidsongeschiktheid of volledig buitengewoon verlof, dan wordt de reiskostenvergoeding automatisch gestopt na afloop van deze maand. Tevens worden dan de internetvergoeding en thuiswerkvergoeding gestopt. Als er geen sprake meer is van volledige ziekte/arbeidsongeschiktheid, herstarten de vergoedingen automatisch weer. 

Bij de invoering van de nieuwe Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer in 2015 is besloten dat de vergoeding voor medewerkers niet lager mocht worden dan die was op basis van de oude regeling uit 2005.

Val je onder de garantieregeling reiskosten woon-werkverkeer? Dan blijf jij die vergoeding ongewijzigd ontvangen en is dit terug te zien op je loonstrook. De garantieregeling vervalt alleen als: 

 • je van salarisschaal 5 of lager naar salarisschaal 6 of hoger gaat; 
 • je opvolgende tijdelijke dienstverbanden langer dan 3 jaar duren;
 • je woonadres verandert; 
 • je werkadres verandert; 
 • je (gemiddeld) aantal reisdagen per week wijzigt.

Wil je je reiskostenvergoeding aanvullen? Dat kan via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Als je hiervoor kiest, levert dat je fiscaal voordeel op.

Hoe?
Het systeem berekent het aantal woon-werk-kilometers op basis van een gemiddelde van de reisdagen die je hebt ingevuld in je reisrooster op het Serviceplein en vermenigvuldigt dit met € 0,23. Het systeem brengt het bedrag dat daar uitkomt in mindering op je brutoloon. Daardoor hoef je minder inkomstenbelasting te betalen.

Daarna telt het systeem hetzelfde bedrag op bij je nettosalaris (het brutobedrag wordt een nettobedrag). Als je al een tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer hebt ontvangen, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de fiscale vergoeding.

Een wijziging van werklocatie kun je via het HR Serviceplein doorgegeven. Instructies zijn beschikbaar via dit Kennisitem.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.