Universiteit Leiden

nl en

Projecten tweede en derde geldstroom

Is uw project niet gefinancierd uit de universitaire bijdrage, maar uit de tweede of derde geldstroom (subsidies en private sector)? In de Regeling Werken voor Derden staat waar u rekening mee moet houden. Ook vindt u meer informatie over (financieel) projectbeheer, bijvoorbeeld over facturatie en de tarieven die u mag rekenen.

Regeling Werken voor Derden

Als u onderzoek doet of onderwijs geeft dat niet gefinancierd wordt uit de universitaire bijdrage, is de administratieve afhandeling net even anders dan u wellicht gewend was.

Externe onderzoeksfinanciering

Wilt u subsidie aanvragen om uw onderzoek uit te kunnen voeren? Hieronder vindt u een lijst met mogelijke subsidies en een plan van aanpak: 

Tarieven en integrale kostprijs

Bij het uitvoeren van opdrachtonderzoek of het verzorgen van cursussen voor een derde partij moet u een vergoeding rekenen. Deze vergoeding zal op z’n minst gelijk moeten zijn aan de integrale kostprijs. Bekijk de tarieflijst om te zien welke tarieven u mag rekenen.

Publiek-private activiteiten

De Universiteit Leiden wordt door de overheid wordt bekostigd. Dit betekent dat de universiteit niet zo maar mag concurreren met het bedrijfsleven.

(Financieel) Projectbeheer

Als u werkt voor derden spelen financieel-administratieve aspecten een grote rol tijdens de hele looptijd van een project. Van voorbereiding van een projectaanvraag tot en met de eindafrekening. In de Richtlijn Projectbeheer van de universiteit staat opgesomd waaraan u allemaal moet denken.

Btw

De universiteit verricht zowel btw-belaste prestaties als prestaties die vrijgesteld zijn van btw. Omdat de financiële consequenties groot kunnen zijn als u de regels over de btw niet goed toepast, adviseren we u in geval van twijfel altijd contact op te nemen met de controller van uw afdeling.

Facturatie

Bij projecten uit de tweede en derde geldstroom moet worden gefactureerd aan subsidieverstrekkers en/of opdrachtgevers. Om de facturatie en betaling soepel te laten verlopen, hanteren we een aantal uitgangspunten. U levert gegevens aan, projectcontrol maakt en verstuurt de factuur. Bekijk hier waar u rekening mee moet houden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.