Universiteit Leiden

nl en

Kiem-beurs

Op deze pagina vind je alle informatie over het financieringsinstrument Kiem.

Wat is Kiem?

De Universiteit Leiden stelt via Kiem tussen 2024 en 2026 jaarlijks 25 seed grants beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe interdisciplinaire (interfacultaire) onderwijs- en onderzoekssamenwerkingen en -ontmoetingen. Bij een aanvraag voor de Kiem-call (maximaal €10.000 per project) dienen collega’s betrokken te zijn van tenminste twee faculteiten van de Universiteit Leiden.

Voorstellen kunnen zich richten op het bouwen van netwerken, het organiseren van seminars en workshops, het uitvoeren van een pilot-onderzoek, het herijken van een leerlijn of het opzetten van onderzoeksvoorstellen. De bijdragen van de Kiem-call zijn niet bedoeld om de wetenschapper vrij te stellen van onderwijs, maar kunnen wel voor andere (personele) uitgaven ingezet worden, zoals de inhuur van student- of managementassistenten en ondersteuning van bijeenkomsten.

Voor wie?

De aanvragers zijn werknemer bij de Universiteit Leiden (WP of OBP) met een bezoldigde aanstelling (vast en tijdelijk), inclusief promovendi. Aanvragers met een tijdelijke aanstelling dienen ten minste voor de duur van het initiatief in dienst te zijn. Bij elke aanvraag zijn minimaal twee werknemers betrokken, elk verbonden aan een andere faculteit. Ook eerder uitgelote Kiem-voorstellen kunnen opnieuw worden ingediend.

Ontvankelijkheidseisen

 • Het voorstel bevordert aannemelijk het interdisciplinair onderwijs of onderzoek door ontmoetingen, verbindingen en samenwerkingsverbanden tussen faculteiten; 
 • Bij elk voorstel zijn medewerkers van minimaal twee faculteiten betrokken; 
 • Doorlopende bestaande initiatieven komen niet in aanmerking (bijvoorbeeld de organisatie van een jaarlijks terugkerend event);
 • Nieuwe voorstellen vanuit bestaande samenwerkingsverbanden zijn welkom;
 • Elke medewerker is bij maximaal één ingediend voorstel betrokken;
 • Budget en tijdsplanning passen binnen de gestelde kaders (€10.000 en looptijd van maximaal 12 maanden);
 • Alle benodigde informatie is aangeleverd (zie hieronder);  
 • Ook eerder uitgelote Kiem-voorstellen kunnen opnieuw worden ingediend.

Aanvragen

Aanvragen kunnen aangeleverd worden via dit formulier en dienen de volgende zaken te bevatten: 

 • Titel van de aanvraag 
 • Korte samenvatting
 • Lijst van deelnemende medewerkers, faculteiten/ eenheden en contactgegevens  
 • Omschrijving van het doel van het project en uitleg hoe dit zal bijdragen aan meer interdisciplinaire samenwerking
 • Omschrijving van de activiteiten en de planning  
 • Een beschrijving van de inzet van de middelen

Selectie en loting

Indien er meer dan 25 geschikte aanvragen worden ingediend zal de toekenning van de Kiem call (na toetsing van de ontvankelijkheidseisen) via een loting plaatsvinden. We werken vanuit de filosofie dat het bij pionierende interdisciplinaire projecten ongelooflijk moeilijk – zo niet onmogelijk – is om vooraf te bepalen wat de kans op succes is. Daarom is het eerlijker (en efficiënter) om onder de aanvragen die voldoen aan de criteria te loten. De complete aanvraag kan via de mail aangeleverd worden via kiemcall@bb.leidenuniv.nl. Aanvragen dienen uiterlijk vrijdag 21 juni om 17:00 uur aangeleverd te zijn.

Open proposals

Alle voorstellen die voldoen aan de criteria worden openbaar gemaakt voorafgaande aan de loting. Dit houdt in dat er (online) van alle ingediende projecten een abstract en lijst met indieners beschikbaar wordt gemaakt. Deze projecten zijn allemaal goed genoeg geacht om kans te maken op toekenning en verdienen dan ook die erkenning. Bovendien houdt een voorstel zo de optie om alsnog via een andere route gehonoreerd te worden en stimuleren we via deze wijze dat initiatieven elkaar op de inhoud kunnen vinden.

Planning 2024

Vraagbaak informatiemarkt (tijdens interdisciplinair symposium) Donderdag 6 juni 2024
Inloop informatiesessie online Vrijdag 7 juni 2024, 10.00u - 11.00u
Deadline indienen aanvraag Vrijdag 21 juni 2024
Uitslag loting Donderdag 27 juni 2024

Contact

Heb je vragen over de Kiem-beurs? Bekijk dan de FAQ. Staat je vraag er niet bij? Mail naar kiemcall@bb.leidenuniv.nl.

Lees de FAQ

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.