Universiteit Leiden

nl en

Medezeggenschap

Medezeggenschapsorganen functioneren als orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie. Zij behartigen het welzijn en de belangen van de medewerkers en studenten.

Binnen de universiteit hebben een aantal organen instemmings- en adviesrecht: de faculteitsraad voor facultaire zaken en de universiteitsraad voor universiteitsbrede zaken. Andere organen met deze bevoegdheden zijn het Lokaal Overleg en de Dienstraden.

De leden van de diverse medezeggenschapsorganen worden democratisch gekozen. Dat gebeurt tijdens de universitaire verkiezingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.