Universiteit Leiden

nl en

NWO-subsidie voor vier projecten van Geesteswetenschappen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft vier beurzen toegekend aan Leidse geesteswetenschappers. Met dit geld kunnen zij onderzoek doen naar een onderwerp van hun eigen keuze, zonder dat hier thematische randvoorwaarden aan zijn verbonden.

In totaal heeft het bestuur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen 22 miljoen euro toegekend vanuit de Open Competitie – SGW ronde 2020. Per project is maximaal 750.000 euro beschikbaar gesteld. In het onderstaande volgen de geselecteerde Leidse geesteswetenschappelijke projecten.

Monika Baár - Handicap en zelfbestuur: een mondiale microgeschiedenis van Het Dorp en zijn culturele erfgoed vanaf de jaren 1960

Dit project is de eerste, uitvoerige studie naar de geschiedenis van Het Dorp, een rolstoel-toegankelijke woongemeenschap met zelfbestuur voor ca. 400 mensen met lichamelijke beperkingen vlakbij Arnhem. Het project laat niet alleen de nationale betekenis, maar ook de vrijwel onbekende internationale impact van Het Dorp zien en draagt bij aan het behoud van dit erfgoed.

Eric Jorink – Het onbekende verbeeld

Microscoopgebruikers in de Gouden Eeuw stonden voor grote uitdagingen om nooit eerder geobserveerde microstructuren, zoals bacteriën, sperma en organen van insecten, te presenteren als wetenschappelijke feiten. Hiervoor ontwikkelden ze nieuwe manieren van prepareren, kijken, weergeven en rapporteren. Deze technieken zijn nog steeds een fundament van de wetenschappelijke praktijk.

Sybille Lammes - Politiek spelen: Media platforms, werelden maken

Spel en politiek zijn altijd nauw met elkaar verbonden geweest, en worden beide gedreven door een verlangen om werelden te creëren. Maar de opkomst van mediaplatforms heeft vertrouwde dynamieken tussen spel en politiek op de proef gesteld en spel centraler gesteld in de politiek. Dit project onderzoekt deze verschuiving.

Hilde De Weerdt - De geschiedenis en nageschiedenis van materiële infrastructuren in Zuidoost-China

Materiële infrastructuren zoals wegen, bruggen, en stadswallen worden in de Europese verbeelding verondersteld een doorslaggevende rol te hebben gespeeld in de politieke eenheid, economische integratie, en interne veiligheid van China. Wij brengen deze infrastructuren digitaal in kaart en belichten vooral regionale processen van en verschillen in infrastructurele groei en inkrimping.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.