Universiteit Leiden

nl en

Corporate presentaties

Geef je een presentatie over de universiteit? Hiervoor zijn standaardpresentaties in PowerPoint beschikbaar.

Er zijn twee standaardpresentaties – een korte en een langere versie – over de Universiteit Leiden beschikbaar die je als medewerker kunt gebruiken. Deze 'corporate' presentaties zijn er zowel in het Nederlands als het Engels. Ze bevatten informatieve slides over

 • onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering,
 • feiten en cijfers over bijvoorbeeld aantallen studenten en alumni,
 • informatie over samenwerkingsverbanden en impact.

Onder de slides staan speaking notes waar je uit kunt putten. De lange versie van deze standaardpresentatie biedt verdiepende slides per onderdeel.

Bouwstenen

De lange versie van de presentatie bestaat uit diverse modules, die elk een eigen thema belichten: onderwijs, onderzoek, studentenleven, alumni etc. De slides in de PowerPointpresentatie zijn daarom per module gegroepeerd in secties. Deze secties kun je verplaatsen naar een andere positie in de presentatie als dat beter past bij het verhaal dat je wil vertellen, maar je kunt ze ook verwijderen als je ze niet nodig hebt.

Presentatie-onderdelen verwijderen

Kijk in de lijst met slideminiaturen op de titel van de sectie, waarna alle slides binnen die sectie worden geselecteerd. Met een druk op de Delete-knop op je toetsenbord zijn de slides verdwenen.

Presentatie-onderdelen verplaatsen

Je kunt de volgorde van individuele slides veranderen door ze te verslepen binnen de lijst met slideminiaturen, maar je kunt ook complete secties op een andere plaats zetten. Voor de overzichtelijkheid is het handig om die secties eerst allemaal in te klappen: klik met rechts op een van de sectietitels (het maakt niet uit welke je kiest) en selecteer in het contextmenu: Collapse All. Als je na het verslepen van een sectie alle slideminiaturen weer in beeld wilt hebben, roep je weer het contextmenu op en kies je voor Expand All.

Presentaties downloaden

 
Nederlands

Engels

Laatste update: 10 juli 2024

Over de cijfers
 

 • Publicaties in 2023 (incl. LUMC), peildatum juni 2024.
 • Promoties in 2023, peildatum juni 2024.
 • Hoogleraren in dienst incl. LUMC, peildatum juni 2024.
 • Spinoza’s: totaal tot en met 2024. Leiden is koploper.
 • NWO-subsidies toegekend in 2023, peildatum juni 2024.
 • ERC-subsidies toegekend in 2023, peildatum juni 2024.
 • Het aantal studenten is deeltijd + voltijd + extraneï; peildatum juni 2024.
 • Studenten en aantal nationaliteiten van studenten: peildatum juni 2024.
 • Het aantal medewerkers is exclusief LUMC. Peildatum januari 2024.
 • Nobelprijzen: totaal tot en met heden.
 • Percentage studenten dat Honoursonderwijs volgt: peildatum maart 2022.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.