Universiteit Leiden

nl en

Hulp bij ongewenst gedrag

De Universiteit Leiden streeft naar een veilige omgeving waarin iedereen zich prettig voelt en geen last heeft van ongewenst gedrag. Mocht dit toch voorkomen, dan zijn er verschillende initiatieven waar studenten terecht kunnen.

Agressief gedrag en geweld 

Als studenten te maken hebben (gehad) met ongewenst agressief gedrag binnen de Universiteit Leiden, kunnen zij terecht bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag.  

Als een (mede)student een mogelijk gevaar vormt voor een medestudent of medewerker, neem dan contact op met het Adviespunt Zorgwekkend Gedrag. Ook bij het vermoeden van een onveilige thuissituatie kan er advies opgenomen worden met het AZG.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Wanneer een student te maken krijgt met seksueel geweld, raden wij aan de volgende stappen te zetten: 

  • Verwijs de student naar de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
  • Indien de student de afgelopen zeven dagen te maken heeft gehad met seksueel geweld: Centrum Seksueel Geweld
  • Indien de student in het verleden te maken heeft gehad met seksueel geweld en behoefte heeft aan emotionele, praktische en/of juridische steun: Slachtofferhulp
  • De student kan aankloppen bij de studieadviseur wanneer er door de ervaring problemen met de studie ontstaan. 
  • De student kan ook bij de studentenpsychologen terecht voor een gesprek.  
  • Neem contact op met het Adviespunt Zorgwekkend Gedrag wanneer de pleger ook verbonden is aan de Universiteit. 
  • Indien de studie- of studentenvereniging van de student Vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) heeft, kan de student ook daar terecht. Dit zijn vaak studenten, wat praten over ongewenst gedrag voor sommige slachtoffers makkelijker maakt. VCP’s zijn geen begeleiders, maar zijn op de hoogte van de doorverwijsmogelijkheden.

Klachten over onbehoorlijke behandeling 

Studenten die menen onbehoorlijk te zijn behandeld door een medewerker of een bestuursorgaan van de universiteit kunnen terecht bij de ombudsfunctionaris

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.