Universiteit Leiden

nl en

Aandacht voor well-being op Phd-event

‘Maak onderscheid tussen jezelf en je werk.’ En: ‘Je proefschrift hoeft geen magnum opus te zijn.’ Het regende tips voor promovendi op het PhD humanties event over well-being op dinsdag 5 september 2023.

Aanleiding voor de middag waren de enquêtes die in het afgelopen voorjaar waren afgenomen onder promovendi en begeleiders om een vollediger beeld te krijgen van het promotietraject en de bijbehorende begeleiding. Promovendi beantwoordden onder meer vragen over thema’s als communicatie met begeleiders, verdediging, carrièreperspectieven en sociale veiligheid. Hun begeleiders gingen onder meer in op de bestede tijd aan promotiebegeleiding, hun relatie met mede-begeleiders en de verschillende typen academische en persoonlijke ondersteuning. Daarnaast was er voor de respondenten ruimte om zelf punten aan te dragen.

‘Leren van elkaar’

Uit de resultaten blijkt dat promovendi zich regelmatig eenzaam voelen,  terwijl de werkdruk als hoog wordt ervaren. Reden voor de Graduate School om dit collegejaar af te trappen met een well-being event. ‘Met deze middag willen we promovendi een platform bieden om met elkaar en anderen in gesprek te gaan en te leren van elkaar, zegt Pui Chi Lai, de coördinator van de facultaire Graduate School. ‘Wat is normaal? Welke hobbels, onduidelijkheden en onzekerheden kun je verwachten bij een promotietraject? Wanneer is het handig om hulp te zoeken en waar doe je dat dan? Omdat uit de enquête ook bleek dat veel promovendi behoeften hebben aan contact met andere promovendi in de faculteit, hebben we bovendien veel tijd ingeruimd voor een netwerkborrel.’

Deelnemers aan de middag werden getrakteerd op een lezing van Katja Lubina, die haar publiek goed kende. ‘Jullie zijn perfectionisten, anders zat je hier niet. Dat is goed, maar ook gevaarlijk. Uiteindelijk bereik je vaak met 20% van je tijd al 80% van het eindresultaat. Probeer je niet te verliezen in die laatste 20%.’ Hoe je dat doet? Daar had Lubina ook een tip voor. ‘Gedraag je als een consultant. Toen ik bij een consultancybureau ging werken, leerde ik om uren te registreren. Het kan heel nuttig zijn om een week bij te houden hoelang een taak kost en hoe deze bijdraagt aan je PhD-traject.’

Paneldiscussie

In de daaropvolgende paneldiscussie tussen Marian Klamer (directeur van de Graduate School of Humanities, Marije Bedaux (vertrouwenspersoon), Agnes van Rossum (promovendipsycholoog) en Henk te Velde (promovendibegeleider), onder begeleiding van Pieter Slaman, ging het gesprek onder meer over de verhouding tussen begeleiders en promovendi. Als promovendus ben je in Nederland een wetenschapper die zelfstandig werkt, maar tegelijkertijd is er wel een machtsverhouding tussen jou en je begeleider, die ook nog eens verandert tijdens het project Waar promovendi aan het begin vaak nog aftasten wat ze wel en niet kunnen zeggen tegen hun promotor, gaat dat aan het einde vaak beter. Toch is het juist belangrijk dat al aan het begin duidelijke afspraken worden gemaakt en verwachtingen worden uitgesproken, was de conclusie van de levendige discussie.

Panelleden en promovendi gingen ook in gesprek over de vraag of psychologische druk inherent is aan een vierjarig promotietraject. Waar liggen de grenzen in een vakgebied waar ook geldt: no pain, no gain? En hoe zit het met de verhouding tussen begeleider en promovendus? Moet die zich beperken tot onderzoeksgerelateerde kwesties of mag het contact persoonlijker zijn? De meningen over deze laatste stelling verschilden flink. Wel werd duidelijk dat promovendi binnen de universiteit terechtkunnen bij de promovendipsycholoog en/of de vertrouwenspersoon.

‘Niet de zaal uit’

Veel praktische tips dus, maar ook aan de bestrijding van eenzaamheid bleek gedacht. Toen de paneldiscussie was afgerond, werd de borrel binnengedragen. ‘In deze zaal, want anders rent iedereen verlegen weg en wordt er alsnog niet met elkaar gepraat’, zei Klamer daar met een knipoog over.

Tijdens de borrel was er ook aandacht voor 'Empower your PhD', een universiteitsbreed project met als doel carrièrecompetenties van promovendi te stimuleren met behulp van een zelfevaluatietool, persoonlijke coaching of groepsintervisie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.