Universiteit Leiden

nl en

Jaarverslag

Het jaarverslag van de Universiteit Leiden rapporteert over onderwijs, onderzoek, innovatie, kennisvalorisatie, infrastructuur, personeel en financiën. Het is het sluitstuk van het planning- en controlproces. In het jaarverslag wordt inhoudelijk en financieel finale verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.

Jaarrekening

Belangrijk onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de bereikte financiële resultaten.

Vaststellen jaarverslag

Het jaarverslag inclusief jaarrekening wordt net als de begroting vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Vervolgens wordt het jaarverslag aan de minister van OCW aangeboden.

Jaarverslag

Bekijk het jaarverslag van de Universiteit Leiden

Bekijken
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.