Universiteit Leiden

nl en

Werken in een diverse omgeving

Hoe meer diversiteit op de werkvloer, hoe meer creativiteit en innovatie. En dat komt ten goede aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Daarom is er binnen de universiteit oog voor gelijke kansen voor elk individu. Of het nu gaat om een aanstelling, de kans op promotie, of om het goed kunnen combineren van werk en zorg.

Om dit onderwerp in de organisatie te verankeren, heeft het College van Bestuur een werkplan diversiteit en inclusiviteit vastgesteld. De focus ligt onder andere op het bevorderen van een gender-bewust benoemingsbeleid. 

Dossier Diversiteit

Onze kijk op diversiteit is uitgewerkt in een online dossier: Dossier Diversiteit. In dit dossier leest u wat er al is bereikt en wat de doelen zijn voor de toekomst op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.

Diversity Officer

De Diversity Officer van de Universiteit Leiden is dr. Aya Ezawa. Samen met het Diversity Office initieert en coördineert zij alle acties op het gebied van diversiteit.

Heeft u vragen over het diversiteitsbeleid of bent u benieuwd naar de activiteiten van het Diversity Office? Neem dan contact op met het Diversity Office.

Werkplan diversiteit en inclusiviteit

Downloaden

Contact D&I bij FGW

De klankbordgroep Diversiteit & Inclusiviteit FGW is ingesteld door het faculteitsbestuur en geeft haar gevraagd en ongevraagd advies.
Wil je een vraagstuk onder de aandacht van de commissie brengen, dan kun je contact opnemen met de Aurelie van 't Slot.
Je kunt natuurlijk ook een van bovenstaande leden benaderen.

Meer informatie over diversiteit en inclusie bij de faculteit Geesteswetenschappen vind je hier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.