Universiteit Leiden

nl en

Personeelsmonitor

De universiteit vindt het belangrijk dat u tevreden bent over uw werk. Wat vindt u van uw loopbaankansen, de omgang met collega’s en leidinggevenden, en van de werkfaciliteiten? Wij peilen uw mening via de personeelsmonitor. In dit onderzoek wordt uw anonimiteit gegarandeerd. De resultaten van de monitor gebruiken we voor verbeteringen die het werkplezier vergroten.

De resultaten van de Personeelsmonitor en Promovendimonitor 2018 laten zien dat medewerkers over het algemeen tevreden, bevlogen en vitaal zijn. Daarnaast wordt de ruimte voor autonomie binnen de Universiteit gewaardeerd.

In de benchmark met andere Nederlandse Universiteiten scoort Leiden op onderdelen meestal gelijk of zelfs wat hoger. Een aantal thema’s waaronder sociale veiligheid en werkdruk vragen universiteitsbrede aandacht. Daarnaast zijn er aandachtspunten voor specifieke organisatieonderdelen.

Rapportage

De rapportagevorm is anders ten opzichte van voorgaande jaren. Daarom is er een leeswijzer bijgevoegd. Effectory werkt met een kleuring die toegepast wordt op de scores. Die kleuring duidt op een positieve of negatieve afwijking ten opzichte van het gemiddelde van de gehele universiteit. De aandacht wordt in eerste instantie getrokken door de kleurtjes. De aandacht dient echter gevestigd te worden op de score.

Toegang tot resultaten

De resultaten kunt u bekijken via de link die u ontvangen heeft per email. U kunt ook via https://myfeedback.effectory.com/ inloggen met uw wachtwoord.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.