Universiteit Leiden

nl en

Personeelsaangelegenheden

Het kan voorkomen dat je in je arbeidsrelatie met de universiteit tegen problemen aanloopt. Je kunt het gevoel hebben dat je nooit aan de verwachtingen van je leidinggevende voldoet. Of er zijn besluiten genomen waar je je niet prettig bij voelt. Als je zorgen hebt, wacht dan niet te lang met het vragen van advies.

Marije Bedaux

Vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden

Marije Bedaux

"Iemand kan het gevoel hebben nooit aan de verwachtingen van de leidinggevende te voldoen, alsof die steeds iets anders verwacht. Of er kan iets misgaan in de machtsverhouding. Het verhaal heeft altijd meerdere kanten, dus probeer je te achterhalen wat precies het probleem is."

Bedaux werkt bij de Career Service van de Faculteit Rechtsgeleerdheid als loopbaancoach voor studenten. Ze heeft verschillende trainingen gevolgd, waaronder een mediation-opleiding.

Neem per mail contact op met Marije Bedaux.

Nadia Garnefski

Vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden

Nadia Garnefski

"Als vertrouwenspersoon luister ik naar je en help ik je graag weer op weg door samen naar mogelijke oplossingen te kijken; wacht niet te lang met contact opnemen; soms is de eerste stap makkelijker dan je denkt."

Garnefski is GZ-psycholoog en universitair hoofddocent bij de afdeling Klinische psychologie van het Instituut Psychologie. Haar onderzoek richt zich onder andere op het ontwikkelen van e-health-programma's voor volwassenen en jongeren met depressieve gevoelens.

Neem per mail contact op met Nadia Garnefski.

Samen met de vertrouwenspersoon ga je op zoek naar een oplossing, zodat je weer met een goed gevoel naar werk kan. Je gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. Geen enkele stap wordt gezet zonder jouw toestemming.

Wacht niet te lang met het vragen van advies

Bespreek eerst je zorgen met je leidinggevende of P&O adviseur. Het kan gebeuren dat je er met haar of hem niet uit komt. Ook kan je leidinggevende juist deel van het probleem zijn. In dat geval kun je terecht bij de vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden. De universiteit heeft twee vertrouwenspersonen die ook werkzaam zijn voor de universiteit. De vertrouwenspersonen helpen jou bij:

 • Problemen (in de communicatie) met de leidinggevende en/of collega’s. 
 • Veranderingen in het werk of de organisatie, al dan niet als gevolg van een reorganisatie, met in jouw ogen onjuiste of onterechte gevolgen.
 • Misstanden in de directe werkomgeving die je niet openlijk durft aan te kaarten.

Mocht de specifieke deskundigheid van een andere vertrouwenspersoon nodig zijn, dan kunnen ze je eventueel doorverwijzen.  

Meer infomatie over vertrouwenspersonen

Meer over wat een vertrouwenspersoon wel en niet doet, de vertrouwelijkheid en mogelijkheden voor beroep en bezwaar vind je op de pagina Vertrouwenspersonen.

Bij wie kunt u aankloppen

De Route Vertrouwenspersonen wil u helpen zodat u met uw probleem direct kunt aankloppen bij de juiste persoon.

 

Vertrouwenspersoon Personeelsaangelegenheden

Medewerkers kunnen in hun arbeidsrelatie met de universiteit of collega’s tegen problemen aanlopen. Wanneer het niet goed mogelijk is om deze problemen bespreekbaar te maken, kunt u de facultaire onafhankelijk vertrouwenspersoon inschakelen.

De FSW vertrouwenspersoon is dr. Henk Tromp.  Een afspraak maken kan per e-mail. Afspraken kunnen (op verzoek) ook buiten het Pieter de la Courtgebouw plaatsvinden. Hij is er voor alle FSW medewerkers en alle, bij de Graduate School ingeschreven, promovendi.
 

Voorbeelden van problemen op de werkvloer

De vertrouwenspersoon kan u helpen bij bespreekbaar maken van problemen op de werkvloer en kan zo bijdragen aan het oplossen ervan. U kunt hierbij denken aan:

 • Verstoorde werkverhouding: conflicten met leidinggevende en of collega’s;
 • Taak gerelateerde klachten: werk belasting, relevantie van werkzaamheden en perspectief;
 • Begeleiding van promovendi;
 • Algemene omgangsklachten: psychisch, fysiek en verbaal overlast;
 • Vermoedens van discriminatie: etnisch, sekse, leeftijd en geaardheid;
 • Vermoedens van seksuele intimidatie;
 • Vermoedens van fraude en plagiaat;
 • (Communicatie)problemen met uw leidinggevende en/of collega’s. 
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.