Universiteit Leiden

nl en

Honoursonderwijs

Het honoursonderwijs richt zich op de meest getalenteerde en gemotiveerde studenten binnen de Universiteit Leiden. Studenten volgen honoursonderwijs naast hun reguliere bachelor- of masteropleiding. Ook zijn er honoursprogramma’s voor scholieren in vwo 5 en 6.

Leidse visie op honoursonderwijs

Het honoursonderwijs biedt studenten die meer willen en kunnen de gelegenheid om het beste uit zichzelf te halen. De honoursprogramma’s zijn toegesneden op de behoeften en talenten van de individuele deelnemers en stimuleren studenten tot het bewandelen van voor hen onbekende paden. Van studenten wordt verwacht dat zij buiten hun comfortzone treden en hun talenten en valkuilen ontdekken.  

Het Leidse honoursonderwijs is interdisciplinair en toekomstgericht, met aandacht voor maatschappelijke uitdagingen. De Honours Academy wil een proeftuin te zijn waarin docenten veel ruimte krijgen om hun onderwijs vorm te geven. Op die manier beoogt de Honours Academy onderwijsinnovatie binnen de gehele universiteit te stimuleren. 

Honoursprogramma’s 

Het Leidse honoursonderwijs beslaat verschillende onderwijsprogramma’s en classes voor scholieren in vwo 5 en 6 en universitaire studenten in elke fase van hun studie. Het aanbod is als volgt: 

Word docent in het honoursonderwijs 

Ben jij docent aan de Universiteit Leiden en lijkt het je interessant om met gemotiveerde honoursstudenten te werken, te experimenteren met innovatieve onderwijsvormen en jouw eigen vaardigheden te ontwikkelen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Honours Academy via 071 527 65 94 of info@ha.leidenuniv.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.