Universiteit Leiden

nl en

Na de zwangerschap

Als je weer terugkomt op je werk na de bevalling, heb je recht op een aantal zaken. Wij zetten het hier voor je op een rij.

Werktijden

Tot zes maanden na de bevalling heb je recht op aangepaste werk- en rusttijden. Als je acht uur per dag werkt, heb je recht op maximaal een uur extra pauze.

Borstvoeding en kolven

De eerste negen maanden na de bevalling mag je je werk onderbreken om je kind borstvoeding te geven of te kolven. Als je wilt kolven, kun je gebruikmaken van een kolfkamer. Je mag het werk zo vaak en zo lang als het nodig is onderbreken om te voeden of te kolven, tot maximaal een kwart van je werkdag of dienst. Deze tijd geldt als arbeidstijd. We raden je aan op tijd met je leidinggevende in gesprek te gaan over de impact die dit recht zal hebben op jouw werkzaamheden.

Ouderschapsverlof

Na je zwangerschap kun je gebruikmaken van doorbetaald en onbetaald ouderschapsverlof.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.