Universiteit Leiden

nl en

Vitaliteitspact

Vanaf vijf jaar voor je AOW-leeftijd kan je een verzoek indienen om je werkweek met één of twee dagen te laten verkorten. Je levert een deel van je salaris in, maar je houdt je oorspronkelijke pensioenopbouw. Deze regeling staat bekend onder de naam Vitaliteitspact.

Hoe werkt het?

Vanaf vijf jaar voor je AOW-leeftijd kun je een verzoek indienen om je werkweek met  één of twee dagen te verkorten. Er bestaan bij een volledige arbeidsduur twee varianten:

 • Variant A

  • Je krijgt buitengewoon verlof voor 0,2 fte met behoud van 85% van het bruto salaris. 
  • Je houdt een werkweek over van 32 uur, vier dagen van 8 uur.
  • De grondslag voor je pensioenopbouw blijft gehandhaafd op 100%.
  • Je hebt recht op 228 uur vakantie per jaar. 
 • Variant B

  • Je krijgt buitengewoon verlof voor 0,4 fte met behoud van 70% van het bruto salaris. 
  • Je houdt een werkweek over van 24 uur, drie dagen van 8 uur.
  • De grondslag voor je pensioenopbouw blijft gehandhaafd op 100%.
  • Je hebt recht op 171 uur vakantie per jaar. 

Medewerkers met een deeltijd dienstverband kunnen naar evenredigheid van de overeengekomen arbeidsduur deelnemen aan de regeling.

Voor medewerkers in schaal 7 of lager geldt per 1 augustus 2023 een uitzondering. Deze medewerkers hebben in het geval van variant A recht op behoud van 90% van het brutosalaris. In het geval variant B van toepassing is hebben deze medewerkers recht op behoud van 80% van het brutosalaris.

Voorwaarden

Voor deelname aan het Vitaliteitspact gelden een aantal voorwaarden, waaronder (bekijk de cao):

 • Je bereikt over vijf jaar of minder de AOW-leeftijd.
 • Je bent minstens 10 jaar onafgebroken in dienst van de universiteit.
 • Je hebt een arbeidsomvang van 0,5 fte (19 uur per week) of groter, zo niet dan ben je van deelname uitgesloten. Als je een arbeidsomvang van minder dan 0,66fte (25,08 uur per week) hebt kom je alleen in aanmerking voor Variant A.
 • Er resteert minimaal 50% van de arbeidsomvang op 58-jarige leeftijd en minimaal 50% van de arbeidsomvang in het kalenderjaar voorafgaand aan deelname te resteren. Ook na een eventuele overstap van Variant A naar Variant B.
 • De deelname aan het vitaliteitspact eindigt in ieder geval op de dag dat de arbeidsovereenkomst eindigt en de dag dat deelnemende medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, of in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid in ieder geval na negen maanden.

Verlofsaldo en spaarverlof

Je reguliere verlofsaldo mag bij aanvang niet meer dan het verlofsaldo van één jaar zijn. Heb je verlof opgespaard via de meerjaren spaarvariant? Dan moet je dit opnemen voordat je gebruik maakt van de regeling.

Deelnemen

Vraag het buitengewoon verlof minstens 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij je leidinggevende of mandaathouder. Via het Serviceplein kan je de regeling aanvragen. In dit Kennisitem wordt de procedure stap-voor-stap uitgelegd.

Het PSSC servicepunt kan je meer informatie geven over de regeling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.