Universiteit Leiden

nl en

Ongewenst gedrag

Op de werkvloer is er geen plek voor ongewenst gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en geweld. Ervaar of signaleer je ongewenst gedrag? Dan kan het lastig zijn om daarover te praten. Toch is het belangrijk om het te melden bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Alleen dan kunnen we je helpen. Je gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. Geen enkele stap wordt gezet zonder jouw toestemming.

Ramon Kuipers

Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag

Ramon Kuipers

“Een prettig en veilig werkklimaat voor iedereen, ik maak me daar graag sterk voor. Als je ongewenst gedrag ervaart of als er een integriteitskwestie speelt, sta ik je in alle rust en vertrouwen bij."

Neem per mail contact op met Ramon Kuiper.

Mehrnoush Golafshan

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Mehrnoush Golafshan

“Je hart luchten en sparren over de situatie met een vertrouwenspersoon biedt vaak nieuw inzicht en perspectief, zo helpen we je graag tot een oplossing te komen. Soms is één gesprek al genoeg.”

Neem contact op met Mehrnoush Golafshan.

Wacht niet te lang met het vragen van advies

Ervaar of signaleer je ongewenst gedrag? Spreek de betrokkene(n) rechtstreeks aan of deel het met je leidinggevende. Kom je er niet uit met elkaar of wil je niet naar je leidinggevende? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Bij ongewenst gedrag kun je denken aan:

  • onheuse bejegening
  • pesten en treiteren, zoals roddelen, uitsluiting en vernedering
  • discriminatie op basis van gender, etniciteit, seksuele geaardheid, religie, beperkingen, politieke opvattingen en nationaliteit
  • (seksuele) intimidatie
  • agressie en geweld

Meer infomatie over vertrouwenspersonen

Meer over wat een vertrouwenspersoon wel en niet doet, de vertrouwelijkheid en mogelijkheden voor beroep en bezwaar vind je op de pagina Vertrouwenspersonen.

Klachtencommissie ongewenst gedrag

Kom je er zelf niet uit? Of is het gedrag van een dergelijke aard dat je direct een klacht wilt indienen? Dan kan de vertrouwenspersoon je daarin begeleiden. Deze formele klacht dien je in bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. Ook hier geldt dat de klachtencommissie, de secretaris en het bijbehorende secretariaat een geheimhoudingsplicht hebben en alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.