Universiteit Leiden

nl en

Werkloosheid

Als uw dienstverband bij de Universiteit Leiden eindigt, heeft u mogelijk recht op een werkloosheidsuitkering volgens de Werkloosheidswet (WW). Eventueel komt u ook in aanmerking voor een aanvullende werkloosheidsuitkering in de vorm van een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (BWNU).

Op zoek naar een nieuwe baan

 • U kunt bij uw P&O-adviseur terecht voor advies bij het vinden van nieuw werk.
 • U kunt eventueel gebruikmaken van Loopbaanadvies voor loopbaanbegeleiding, coachingstrajecten of maatwerktrainingen.
 • Buiten de universiteit biedt het UWV u via de website werk.nl ondersteuning bij arbeidsbemiddeling en re-integratie.

WW-uitkering aanvragen

Als u tijdelijk geen of minder werk heeft, kunt u een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.  Hiervoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke dat zijn, leest u in de brochure Werkloosheidsuitkering en re-integratie in de sector Overheid en Onderwijs. Een WW-uitkering duurt minimaal drie maanden. Hoe lang u een WW-uitkering krijgt, hangt af van uw arbeidsverleden.

Een WW-uitkering kunt u een week voor uw laatste werkdag aanvragen bij het UWV. Vraag de uitkering uiterlijk 1 week na uw laatste werkdag aan. Doet u dit later? Dan krijgt u tijdelijk een lagere uitkering. Op werk.nl leest u hoe u WW aanvraagt.

BWNU-uitkering aanvragen

Als u recht heeft op een WW-uitkering, kunt u ook recht hebben op een uitkering op grond van de BWNU. U kunt een BWNU-uitkering aanvragen bij Visma Idella binnen zeven dagen na aanvang van uw werkloosheid. Wilt u meer weten over de hoogte en duur van deze uitkering? Raadpleeg onze brochure Werkloosheidsuitkering en re-integratie in de sector Overheid en Onderwijs.

Uw plichten

Vanaf het moment dat u een WW- en BWNU-uitkering aanvraagt, heeft u een aantal plichten:

 • Inspanningsverplichting

  U moet zich ten volle inspannen om een nieuwe baan te vinden. Daarnaast dient u passend en na zes maanden gangbaar werk te accepteren. 
 • Sollicitatieplicht

  U solliciteert minimaal één keer per week. Daarbij moet u gebruikmaken van de werkmap op de site van het UWV. Wij adviseren u om sollicitatiebrieven en dergelijke te bewaren voor het geval u controle krijgt van het UWV of Visma Idella.
 • Informatieplicht

  Als er iets wijzigt in uw persoonlijke situatie, geeft u dit door aan het UWV en/of Visma Idella. Denk aan verhuizing, vakantie, zwangerschap en uiteraard het vinden van een nieuwe baan.

De plichten van de universiteit

Ook de Universiteit Leiden moet zich inspannen om u te ondersteunen in het vinden van een nieuwe baan. Bijvoorbeeld door het aanbieden van begeleiding, training en herscholing. Of door u te wijzen op vacatures binnen de universiteit.

Meer weten

Met vragen over (naderende) werkloosheid en re-integratie kunt u terecht bij uw P&O-adviseur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.