Universiteit Leiden

nl en

Toetsen en beoordelen

Het organiseren en plannen van tentamens en het beoordelen van scripties en werkstukken kan per faculteit verschillen. Onder uw facultaire tab vindt u meer informatie over toetsen en beoordelen binnen uw faculteit.

Voor docenten: Aanleveren cijfers

Als faculteit streven we naar een zo efficiënt, betrouwbaar en eenduidig mogelijk cijferregistratieproces. Hoe ziet dat proces eruit?

Een week voorafgaand aan het tentamen krijgt u via de Science Studenten Administratie een cijferlijst toegestuurd. In samenspraak met de opleidingscoördinator kan het ook mogelijk zijn om de cijferlijst aan het begin van het vak te ontvangen.
Op deze cijferlijst staan de studenten die zich voor het tentamen hebben aangemeld. U kunt op deze lijst in de daartoe bestemde kolom de resultaten van het tentamen invullen.


Volgens de afspraken die er binnen het instituut zijn gemaakt kunnen andere deelnemers aan de lijst worden toegevoegd, zodat die cijfers ook verwerkt kunnen worden. Voegt u deze deelnemers toe op de tweede tab van de cijferlijst die u ontvangen hebt, en vergeet niet de studentnummers van de betreffende studenten te vermelden.

Conform OER hebben we als faculteit de verplichting om cijfers binnen 15 werkdagen te registreren in uSis. Om dit te kunnen bewerkstelligen, dient u binnen 13 werkdagen de lijst retour te sturen naar de Science Studenten Administratie.
De ingevulde cijferlijsten kunnen aangeleverd worden via een specifieke email-box, zie het overzicht hieronder. Let u erop, dat de administratie enkel de lijst kan verwerken die u toegestuurd hebt gekregen. Andere formats worden teruggestuurd.

De Science Studenten Administratie heeft een ondertekende versie van de cijferlijst nodig. U kunt gebruik maken van een digitale handtekening op de cijferlijst, of een gescande versie met handtekening nasturen.

Een overzicht van het proces vindt u hier.

Mocht u praktische vragen hebben over deze procedure, dan kunt u contact opnemen met gradesfaq@science.leidenuniv.nl.

Hieronder vindt u een overzicht van mailboxen waar cijferlijsten heen gestuurd kunnen worden. U kunt dat ook doen middels een reply op de mail waarmee u de lijst ontvangen hebt.

Astronomy, Sterrenkunde: cijfers Sterrewacht

Physics, Natuurkunde: cijfers LION

Biology, biologie: cijfers IBL

BFW, BPS: cijfers LACDR

Informatica, Computer Science, Media Technology, ICT in Business: cijfers LIACS

IE, minor Sustainable Development: cijfers CML

Chemistry, Life Science and Technology, MST: cijfersLIC

Mathematics, wiskunde, Statistical Science: Cijfers MI

Cijfers voor facultaire vakken of andere vakken die niet binnen een specifiek instituut vallen: FACultaire VAKken

Cijfers van Delftse vakken kunnen verstuurd worden naar: Cijfers Delft

 

FAQ

Hier wordt binnenkort aanvullende informatie geplaatst.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.