Universiteit Leiden

nl en

Promotiereglement en formulieren

Het promotiereglement is vastgesteld door het College voor Promoties. In het reglement staat wie er mogen promoveren, wat de taken van de (co-)promotor(es) zijn en aan welke eisen het proefschrift moet voldoen.

Promotiereglement 2021

  • Met ingang van 8 februari 2021 is het Promotiereglement 2021 van kracht.
  • Bekijk de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het reglement uit 2018.

Wat gebeurt er met het promotiereglement 2018?

Het Promotiereglement Universiteit Leiden 2018 wordt ingetrokken.

Met ingang van 8 februari 2021 is het Promotiereglement Universiteit Leiden 2021 van toepassing op alle promoties waarvoor het manuscript op dat moment nog niet door de promotor is goedgekeurd.

In uitzonderlijke gevallen kun je een gemotiveerd verzoek om dispensatie via de decaan indienen bij het College voor Promoties.

Procedureoverzicht promotietraject

Om een promotietraject soepel te laten verlopen moeten de decaan, de graduate school en de pedel van de universiteit over de juiste gegevens beschikken. Het promotiereglement bevat om die reden een aantal bijlagen die je op bepaalde momenten in het promotietraject moet inleveren. 

Bekijk voor meer informatie de pagina Promotietraject

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.