Universiteit Leiden

nl en

Internationalisering in onderzoek

Leidse onderzoekers werken samen met andere onderzoekers over de hele wereld. De universiteit heeft een regiobeleid vastgesteld, waarbij extra aandacht uitgaat naar drie regio’s waarmee intensief contact is vanuit meerdere faculteiten: China, Indonesië en Latijns-Amerika en de Cariben.

Regiogroepen

Voor elke regio is een regiostuurgroep ingesteld. De regiogroep heeft tot taak om de activiteiten gericht op de regio binnen de universiteit te bundelen en te zorgen dat er beter gebruik gemaakt wordt van de Leidse expertise en netwerken in de regio. De regiostuurgroepen worden elk ondersteund door een regiocoördinator.

 • Regiogroep China

  Voorzitter: Jasper Knoester, decaan Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
  Coördinator: Annemarie Montulet
 • Regiogroep Indonesië

  Voorzitter: Wim van den Doel, Faculteit der Geesteswetenschappen
  Coördinator: Marrik Bellen
 • Regiogroep Latijns-Amerika en Cariben

  Voorzitter: Paul Wouters, decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen
  Coördinator: Mara Constantinescu

League of European Research Universities

Binnen Europa is de League of European Research Universities (LERU) ons belangrijkste samenwerkingsverband. De Universiteit Leiden is een van de 23 universiteiten die lid is van de LERU. De LERU komt in Europa op voor de belangen van onderzoeksintensieve universiteiten en onderhoudt nauwe contacten met belangrijke spelers in het Europese onderzoeksbeleid.

Binnen de LERU is een groot aantal policy groups en thematic groups actief op verschillende terreinen, zoals onderwijs, onderzoek en HR. Voor meer informatie over de activiteiten van de Universiteit Leiden in de LERU kunt u contact opnemen met Melissa Koops. Algemene informatie over  de LERU is te vinden op de website van de LERU

League of European Research Universities (LERU)

Via de LERU exchange kunt u een aantal weken naar een universiteit in Europa.

Binnen dit universitaire onderzoeksnetwerk worden voor onze faculteit twee onderzoeksgerelateerde activiteiten georganiseerd.


1. PhD exchange:  jaarljks worden er binnen de LERU rondes gehouden voor promovendi 4-6 weken onderzoek willen doen aan één van de universiteiten die hebben aangegeven deel te nemen aan de PhD exchange.

De call for PhD exchange wordt door het secretariaat dat in Leuven zit, op of rond november uitgeschreven. De Graduate School nodigt alle promovendi (met uitzondering van de buitenpromovendi) uit zich aan te melden. Aanmelding moet altijd in overleg met de promotor, afdelingsvoorzitter en wetenschappelijk directeur. Vervolgens wordt in overleg met de universiteit van voorkeur bezien of betrokkene geplaatst kan worden. 
Duur van de aanmeldingsperiode: ca. één maand. Deadline januari inschrijving LERU exchange.

2. Staff exchange.
Ook is het mogelijk aan een Short term teaching stay for staff members deel te nemen voor een periode van 4-8 weken. Dat kan aan één van de LERU universiteiten die hebben aangegeven deel te nemen aan deze exchange. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met het LERU office.

Het is mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten te ontvangen via het Erasmus+ programma. Dit is alleen mogelijk als er een overeenkomst is met één van de LERU-universiteiten en het Erasmusprogramma. Op de website staat meer informatie over de aanvraagprocedure.

Informatie over beide jaarlijkse uitwisselingen wordt gegeven via de Graduate School.

Gent-Leiden Thorbecke Lezing

Sinds 1975 is er een nauwe samenwerking tussen de Gentse Rechtsfaculteit en de Leidse rechtsfaculteit. Elk jaar geeft een van de hoogleraren van de ene faculteit een bijzonder gastcollege aan de andere faculteit. Dit wordt het Thorbeckecollege genoemd, ter nagedachtenis van Prof. J.R. Thorbecke die zowel in Gent (1825-1830) als in Leiden (1831-1849) hoogleraar is geweest. 

De tekst van het Thorbeckecollege wordt elk jaar in boekvorm uitgegeven en als geschenk aan de leden van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Gandaius Alumni (Universiteit Gent) aangeboden.

Sinds enkele jaren is zowel het PhD-seminar als de pleitwedstrijd aan deze dag toegevoegd. Tijdens het PhD-seminar presenteren en discussiëren PhD fellows van beide Universiteiten over een jaarlijks veranderd thema.

Tot slot zal er een pleitwedstrijd worden gehouden tussen de studieverenigingen Grotius (Leiden) en VGR (Gent). De casus, waarover zal worden gepleit, heeft betrekking op het thema van de Thorbecke lezing. Afsluitend zal er een winnaar worden bepaald en zal er geproost worden tijdens de feestelijke borrel.

Lijst van Thorbeckecolleges 1975-2024.
Lees meer over Johan Rudolph Thorbecke.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.