Universiteit Leiden

nl en

Fellowships

Sommige faculteiten bieden gepromoveerde, getalenteerde onderzoekers, die zich graag verder willen specialiseren, de mogelijkheid van een research fellowship. Dit stelt hen in staat om op hoog niveau wetenschappelijk onderzoek binnen een onderzoeksprogramma te verrichten.

Fellowships

Het onderzoek aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is georganiseerd in onderzoeksprogramma's. Alle onderzoekers van de Faculteit nemen deel aan een van de onderzoeksprogramma's en worden fellow.

Fellows hebben te maken met het Research Assessment Framework (RAF) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het RAF beschrijft de richtlijnen en procedures voor de publicatiestandaard en de beoordeling van de onderzoeksoutput van individuele onderzoekers gedurende een meerjarige periode.

Het RAF is van toepassing op elk gepromoveerd lid van het wetenschappelijk personeel met een onderzoekscomponent binnen de aanstelling. Hiermee is het RAF van toepassing op universitair docenten (UD's), postdocs, universitair hoofddocenten (UHD's) en hoogleraren.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is bedoeld voor wetenschappelijk personeel om te worden toegelaten tot een (of maximaal twee) onderzoeksprogramma('s). Het formulier is geldig vanaf januari 2023.

Voor wie?

- Dit aanvraagformulier is bedoeld voor: nieuw aangestelde onderzoekers (UD's, UHD's, hoogleraren, postdocs); en recent gepromoveerden (UD's, postdocs).

- Het formulier kan ook gebruikt worden door huidige onderzoekers, al geregistreerd in een onderzoeksprogramma, die van programma(s) willen veranderen of aan een tweede programma willen deelnemen; en door onderzoekers die opnieuw een aanvraag moeten indienen na een periode van uitsluiting uit het onderzoeksprogramma.

- Het aanvraagformulier is niet bedoeld voor promovendi of docenten die geen onderzoek verrichten. Promovendi behoren tot het onderzoeksprogramma van hun promotor, maar worden geen fellow.

Huidige fellows hoeven zich niet opnieuw aan te melden en worden opnieuw geregistreerd in hetzelfde onderzoeksprogramma (tenzij ze van programma willen veranderen).

Research Assessment Framework (RAF)

De richtlijnen van het Research Assessment Framework (RAF) 2023-2026 zijn van toepassing vanaf januari 2023, met het oog op de onderzoeksbeoordeling die begin 2027 plaatsvindt, over de periode 2023-2026.

De onderzoeksbeoordeling wordt gemaakt op basis van uw onderzoeksoutput zoals geregistreerd in de universitaire onderzoeks output database LUCRIS. Het is van belang uw onderzoeksresultaten in deze database up-to-date te houden. LUCRIS wordt ook gebruikt voor het genereren van het overzicht van publicaties als onderdeel van uw universitaire profielpagina.

Vragen?

Voor vragen en/of verzoeken om wijzigingen in LUCRIS kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Voor overige vragen kunt u een e-mail sturen naar Afdeling Onderzoek, Meijers Research Instituut, Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.