Universiteit Leiden

nl en

Salarisschaal en periodieke verhoging

De salarissen bij de Universiteit Leiden zijn landelijk vastgesteld en opgenomen in de cao Nederlandse Universiteiten. Op basis van je functieprofiel en -niveau ben je ingedeeld in een salarisschaal. Bij voldoende functioneren krijg je ieder jaar salarisverhoging tot het volgende bedrag in de salarisschaal, tot het maximum van de salarisschaal is bereikt. In je arbeidsovereenkomst staat in welke maand de verhoging plaatsvindt.

Bij onvoldoende functioneren kan het gebeuren dat je de reguliere periodieke verhoging niet ontvangt (cao NU) .

Salarisschalen

Hier vind je de salarisschalen (per 1 augustus 2023).

Bekijk de salarisschalen (pdf)

Ben je jonger dan 22 jaar? Bekijk de salarisschalen.

Inschaling promovendus

Promovendi hebben een eigen salarisschaal: P. Deze schaal bestaat uit 4 salaristreden: 0 t/m 3. Bij aanvang van het dienstverband word je ingedeeld in trede P0. Na 12 maanden word je automatisch ingedeeld in P1. Deze salarisverhoging is bij wijze van uitzondering niet gekoppeld aan de beoordeling van je functioneren. In de hierop volgende jaren wordt de salarisverhoging wel gebaseerd op je functioneren. Hieronder zie je functieschaal P per 01-08-2023:

Trede Functieschaal P
P0 2.770
P1 3.226
P2 3.377
P3 3.539

Aanloopschalen

Je wordt ingedeeld in een aanloopschaal als je bij aanvang van een nieuwe functie deze functie nog niet volledig kunt vervullen. De aanloopschaal is de schaal die direct onder de bij de functie behorende schaal ligt. Schaal 10 vormt hierop een uitzondering. Die heeft schaal 8 als aanloopschaal. Je kunt voor maximaal twee jaar ingeschaald worden in een aanloopschaal. Zodra uit een beoordeling blijkt dat je de functie volledig vervult, word je ingeschaald in de bij de functie behorende salarisschaal. Vervul je na 1,5 jaar de functie nog niet volledig? Dan gaan wij met je in gesprek over een ander loopbaanperspectief, binnen of buiten de universiteit.

Inschaling medewerkers met een arbeidsbeperking

Medewerkers met een arbeidsbeperking die in dienst zijn bij de universiteit in het kader van de Participatiewet, hebben een eigen loonschaal. Wanneer de arbeidsproductiviteit na een jaar substantieel is gestegen, wordt het salaris verhoogd tot het volgende bedrag in de salarisschaal. 

Voor medewerkers van 21 jaar en ouder met een arbeidsbeperking gelden onderstaande bedragen (100-120% Wet Minimumloon):

 

per maand
21 jaar en ouder (100%) € 1.995,00
21 jaar en ouder (105%) € 2.094,75
21 jaar en ouder (110%) € 2.194,50
21 jaar en ouder (115%) € 2.294,25
21 jaar en ouder (120%) € 2.394,00

Voor medewerkers tot 21 jaar met een arbeidsbeperking gelden de minimumjeugdlonen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.