Universiteit Leiden

nl en

Startgesprek en Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek

Eén keer per jaar vindt er een Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek (R&O-gesprek) plaats met je leidinggevende. Dit is hét moment om terug te kijken en je werkresultaten en persoonlijke ontwikkeling te evalueren. Tegelijkertijd wordt in het R&O-gesprek vooruitgekeken door het maken van werk- en ontwikkelafspraken voor het komende jaar. Ook worden eventuele opleidingswensen geïnventariseerd.

Vanaf 1 september maken we de overstap van R&O gesprekken naar GROW-gesprekken.

Lees meer over GROW

Startgesprek

Je voert een startgesprek met je leidinggevende binnen drie maanden na indiensttreding of drie maanden nadat je bent gestart in een andere functie. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over door je te behalen resultaten en competenties die je dient te ontwikkelen. De afspraken zijn de basis voor je eerste Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek (R&O-gesprek).

Voorafgaand aan een R&O-gesprek

In de regel neemt je leidinggevende het initiatief voor een R&O-gesprek, maar je kunt dat ook zelf doen. Medewerkers vanaf schaal 8 schrijven een jaarrapport ter voorbereiding op het R&O-gesprek. Hierin blik je terug op het afgelopen jaar. Welke resultaten heb je geboekt? Welke ontwikkeling heb je doorgemaakt? In hoeverre zijn de afspraken uit het vorige R&O-gesprek gerealiseerd? Als je onderwijs geeft, voeg je de onderwijsevaluaties bij. Je leidinggevende gebruikt het jaarrapport als uitgangspunt voor het R&O-gesprek.

Om het voor je eenvoudiger te maken, kun je gebruikmaken van de volgende middelen:

  • Format jaarrapporten
    Je jaarrapport stuur je uiterlijk een week voor het gesprek naar je leidinggevende. 
  • Suggestielijst
    Hierin staan vragen en onderwerpen die jezelf of je leidinggevende aan de orde kan stellen. 
  • Leiderschap en Toolkit Let’s connect
    In de toolkit vind je artikelen, video’s en trainingen over gesprekstechnieken. Aan de hand van de leiderschapscompetenties kan je reflecteren op je eigen ontwikkeling en waar je het komend jaar aan wil werken. De competentiekaarten vind je ook in de Toolkit Let’s Connect.

Wat kun je verwachten van een R&O-gesprek?

In het R&O-gesprek spreekt je leidinggevende met jou over je prestaties en ontwikkeling in het afgelopen jaar. Wat ging goed? Wat kan beter? Er is ook ruimte om je ambities te bespreken. Hoe wil je je loopbaan in de (nabije) toekomst vormgeven? Wil je cursussen volgen? Je kunt in het gesprek een bevordering naar een hoger functieniveau aan de orde stellen. Houd er rekening mee dat je leidinggevende niet altijd bevoegd is om je te bevorderen. 

Na het gesprek ontvang je van je leidinggevende een beoordeling over hoe je functioneert. Je krijgt een totaalscore in de vorm van een cijfer 1 t/m 5. En je leidinggevende maakt met je concrete afspraken voor het komende jaar op het gebied van resultaten, competenties en scholing. 

Na afloop van het R&O-gesprek

Je leidinggevende maakt een verslag van het gesprek via een R&O-formulier. Zelf vul je ook een deel van het formulier in. In de handleiding lees je welke informatie je invult en hoe je dat doet. Voor leidinggevenden is er een aparte handleiding. Als je je kunt vinden in de verslaglegging, teken je voor akkoord of gezien.

Niet eens met je beoordeling?

Ben je het niet eens met jebeoordeling? Dan kun je je leidinggevende schriftelijk vragen om herziening. Je geeft daarbij aan waarom je het niet eens bent met de beoordeling. Als je leidinggevende akkoord gaat met herziening, teken je de aangepaste beoordeling alsnog voor akkoord of gezien.

Als je leidinggevende niet (helemaal) akkoord gaat met herziening, besluit de naasthogere leidinggevende over de herziening en daarmee over je beoordeling. In dat geval word je eerst uitgenodigd voor een gesprek. Mocht je het uiteindelijk niet eens zijn met de uitkomst van de herzieningsprocedure, kun je een verzoekschrift met daarin een omschrijving waarom je het niet eens bent met de beoordeling indienen bij de Geschillencommissie. Of je kunt rechtstreeks een procedure starten bij de kantonrechter.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.