Universiteit Leiden

nl en

Vitaliteitspact

Als je langer dan 10 jaar onafgebroken in dienst bent geweest bij de universiteit dan kun je onder bepaalde voorwaarden vanaf vijf jaar voor je AOW-leeftijd één of twee dagen per week buitengewoon verlof opnemen. Je levert een deel van je salaris in, maar je houdt je oorspronkelijke pensioenopbouw. Deze regeling staat bekend onder de naam Vitaliteitspact.

Hoe werkt het?

Vanaf vijf jaar voor je AOW-leeftijd kun je één of twee dagen per week buitengewoon verlof opnemen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen uit twee varianten:

 • Variant A

  • Je krijgt buitengewoon verlof voor 0,2 fte met behoud van 85% van het bruto salaris. 
  • Je houdt een werkweek over van 32 uur, vier dagen van 8 uur. 
  • Je hebt recht op 228 uur vakantie per jaar. 
 • Variant B

  • Je krijgt buitengewoon verlof voor 0,4 fte met behoud van 70% van het bruto salaris. 
  • Je houdt een werkweek over van 24 uur, drie dagen van 8 uur. 
  • Je hebt recht op 171 uur vakantie per jaar. 

Bij een deeltijd dienstverband geldt de vermindering in werktijd en vakantie naar rato van de omvang van het dienstverband.

Ben je aangesteld voor minder dan 0,5 fte (= 19 uur per week)? Dan kun je niet deelnemen aan deze regeling. Ben je aangesteld voor minder dan 0,66 fte (= 25,08 uur per week)? Dan kun je alleen deelnemen aan variant 1.

Voorwaarden

In de onderstaande gevallen kun je deelnemen aan de Vitaliteitspact (artikel 6.13 t/m 6.16 van de cao).

 • De deelname aan het vitaliteitspact kan niet anders eindigen dan door ontslag (AOW-datum) of bij langdurige ziekte.
 • Je bereikt over vijf jaar of minder de AOW-leeftijd.
 • In principe wordt de werktijd verdeeld over vier dagen (variant 1) of drie dagen (variant 2), ook in het geval van een deeltijd dienstverband.
 • Je hebt minimaal een omvang van 50% van je oorspronkelijke dienstverband op 58-jarige leeftijd
 • Je hebt minimaal een omvang van 50% van je oorspronkelijke dienstverband in het kalenderjaar vóór deelname. 
 • Je mag niet (al) deelnemen aan de seniorenregeling (artikel B11 en B12 van de cao).
 • Je bent minstens 10 jaar ononderbroken in dienst van de universiteit.

Verlofsaldo en spaarverlof

Je reguliere verlofsaldo mag bij aanvang niet meer dan het verlofsaldo van één jaar zijn. Heb je verlof opgespaard? Dan moet je dit opnemen voordat je gebruik maakt van de regeling.

Deelnemen

Vraag het buitengewoon verlof minstens 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij je leidinggevende of mandaathouder. Samen vul je het formulier Deelname vitaliteitspact in.

[let op: je krijgt bij het openen onderstaande tekst te zien. Je dient het .pdf bestand eerst lokaal op je PC op te slaan om vervolgens deze via adobe acrobat in te vullen].

Het PSSC servicepunt kan je meer informatie geven over de regeling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.