Universiteit Leiden

nl en

Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

Bent u senior docent en speelt u een actieve rol in de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs? Dan komt u in aanmerking voor de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Deze kwalificatie laat zien dat u didactisch en onderwijskundig sterk bent en een bijdrage levert aan de ontwikkeling van onderwijs overstijgend aan uw eigen vak of vakgroep.

Algemene criteria

SKO-kandidaten dienen bij aanvang aan de volgende criteria te voldoen:

 1. De SKO-kandidaat is in bezit van de BKO.
 2. De kandidaat heeft na zijn/haar promotie ten minste 5 jaar onderwijs gegeven op universitair niveau.
 3. De kandidaat kan aantonen dat hij/zij verschillende vakken heeft gegeven in verschillende leerjaren en daarbij een variatie aan onderwijsvormen heeft toegepast.
 4. Uit het onderwijs cv blijkt dat de kandidaat in staat is initiatieven te ontwikkelen en bijdragen te leveren die impact hebben op het onderwijs binnen een of meer opleidingen die het eigen onderwijs overstijgt.

Eindtermen

Voor het behalen van de SKO stelt u een portfolio samen over de eindtermen. Deze gaan over vier thema’s:

 1. Handelen vanuit de academische onderwijsomgeving
 2. Een didactisch ontwerp maken en uitwerken met oog voor de context van een curriculum
 3. Onderwijs voorbereiden en uitvoeren
 4. Impact op het onderwijs binnen een of meer opleidingen die het eigen onderwijs overstijgt

Procedure

Het SKO-proces bevat de volgende stappen:

 1. U meldt u aan bij de secretaris van de toetsingscommissie.
 2. U levert uw onderwijs cv en een reflectie op de eindtermen 1 en 4 voor de deadline in bij de secretaris. 
 3. De universitaire toetsingscommissie bepaalt vervolgens of u het SKO-portfolio kunt gaan schrijven. Dit is afhankelijk van de vraag of u aan de criteria voldoet en/of de eerste reflectie voldoende vertrouwen geeft dat u de SKO ook kunt gaan behalen.
 4. De toetsingscommissie informeert u over de uitkomst en de motivatie daarvan.
 5. Indien de uitkomst positief is, kunt u aan de slag met het schrijven van het portfolio. Als u dat wilt, kunt u aansluiten bij een groep SKO-kandidaten voor enkele inspiratiesessies onder begeleiding van een onderwijskundig adviseur van het ICLON. Ook kunt u gebruikmaken van een individuele coaching sessie over uw eigen portfolio. U levert uw SKO-portfolio in voor de deadline bij de secretaris.
 6. De toetsingscommissie beoordeelt uw portfolio en gaat met u in gesprek.
 7. De toetsingscommissie geeft advies aan het College van Bestuur (CvB) over toekenning van de SKO.
 8. U ontvangt het SKO-certificaat uit handen van de vice-rector van het CvB.

Tijdpad 2020

  Ronde 2019-2020
Deadline voor aanmelding. De SKO-toetsingscommissie beslist over uw toelating en informeert u over de uitkomst. 01-11-2019
Deadline voor het aanleveren van het dossier. 01-03-2020
Gesprekken met de toetsingscommissie. De commissie formuleert een advies voor het CvB. 04-2020
Uitreiking van de certificaten. 06-2020

SKO inspiratiesessies en individuele begeleiding

Kunt u uw SKO behalen? Dan mag u via het ICLON drie inspiratiesessies volgen. U kunt ook vragen of u individuele begeleiding krijgt. Lees meer informatie >>

Leden SKO-toetsingscommissie

Vragen?

Heeft u vragen over de SKO? Neem dan contact op met de secretaris van de SKO-toetsingscommissie: Monique Oomes.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.