Universiteit Leiden

nl en

30%-regeling

De 30%-regeling is een belastingmaatregel voor medewerkers uit het buitenland en medewerkers die door de universiteit worden uitgezonden naar het buitenland. Onder bepaalde voorwaarden mag de werkgever maximaal 30% van het loon verstrekken als vergoeding voor het tijdelijk verblijf in Nederland of het land waar de Nederlandse werknemer verblijft. Deze vergoeding voor de zogenaamde extraterritoriale kosten is onbelast.

Inkomend personeel

De aanvraag voor het toepassen van de 30%-regeling wordt door het Service Centre International Staff (SCIS) afgehandeld. De beslissing of u hiervoor in aanmerking komt ligt echter bij de Belastingdienst. De 30%-regeling kan worden toegepast onder de volgende voorwaarden:

  • U heeft minstens 16 maanden voorafgaand aan het dienstverband op een afstand van meer dan 150 km van de Nederlandse grens gewoond.
  • U beschikt over deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is.

U wordt geacht specifieke deskundigheid te bezitten als werknemer met een wetenschappelijke functie. Of als u in dienst bent voor een niet-wetenschappelijke functie met een minimaal fiscaal loon van € 39.467 (2022) of - als u jonger bent dan 30 - € 30.001 (2022).

Nieuwe baan

Als u wisselt van werkgever, mag de 30%-regeling worden voortgezet. De arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever moet dan worden gesloten binnen 3 maanden na het beëindigen van de werkzaamheden bij de vorige werkgever. Ook moet u met uw nieuwe werkgever een nieuwe beschikking aanvragen bij de Belastingdienst.

Uitgaand personeel

Wordt u uitgezonden naar het buitenland? Dan kunt u ook in aanmerking komen voor de 30%-regeling. U moet in dat geval in een periode van 12 maanden minstens 45 dagen in het buitenland verblijven.

Neem voor de aanvraag van de 30%-regeling contact op met uw leidinggevende. Die doet de aanvraag voor u bij het PSSC Servicepunt. Daarvoor heeft uw leidinggevende uw bestemming en de periode van het verblijf nodig.

Voor uitgaand personeel is geen beslissing van de Belastingdienst nodig om de 30%-regeling toe te passen.

Gevolgen van de regeling

Door het toepassen van de 30%-regeling wordt het brutoloon verlaagd. 30% van uw belastbaar loon wordt namelijk als onbelaste vergoeding uitgekeerd. Een verlaging van het brutoloon kan gevolgen hebben voor pensioengrondslag en eventuele uitkeringen en toeslagen, zoals WW-uitkering en huurtoeslag. Zodra de toepassing van de regeling verloopt, kan een terugval in het netto inkomen plaatsvinden.

Marie Curie Fellows kunnen als medewerkers met een arbeidscontract gebruikmaken van de 30%-regeling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.