Universiteit Leiden

nl en

Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Als u een kind adopteert, heeft u recht op maximaal 6 weken betaald adoptieverlof. Als u meerdere kinderen tegelijk adopteert, kunt u maar één keer adoptieverlof opnemen. Als pleegouder komt u in aanmerking voor 6 weken pleegzorgverlof. Mits het kind bij u inwoont en er een pleegcontract is.

Tijdens  het adoptie- en pleegzorgverlof hebt u recht op een uitkering. Wij vragen deze uitkering voor u aan bij het UWV. Bij adoptieverlof vullen wij uw inkomen aan, zodat u volledig doorbetaald verlof heeft. U heeft recht op maximaal 6 weken doorbetaald adoptieverlof. Tijdens pleegzorgverlof vullen wij uw loon niet aan. U heeft uiteraard wel recht op uw pleegzorguitkering van het UWV.

U kunt het verlof opnemen vanaf 4 weken voordat het kind in uw gezin komt. U neemt het verlof bij voorkeur aaneengesloten op. Neemt u het adoptieverlof niet op voordat het kind in uw gezin komt? Dan moet u het adoptieverlof opnemen binnen 26 weken nadat het kind in uw gezin is gekomen. Na 26 weken vervalt het recht op adoptieverlof.

Aanvragen adoptie- en pleegzorgverlof

Het adoptie- en pleegzorgverlof vraagt u zo mogelijk uiterlijk 3 weken voor aanvang aan bij uw leidinggevende. Vermeld hierbij hoe lang u met adoptie- en pleegzorgverlof wilt gaan. Nadat uw leidinggevende akkoord is, kunt u het verlof aanvragen via het adoptieverlofformulier. Voor de aanvraag van het adoptie- en pleegzorgverlof zijn officiële documenten nodig. U moet hierbij denken aan een verklaring van het bemiddelingsbureau, een uittreksel van het bevolkingsregister of een verklaring van de Vreemdelingpolitie.

Ziekte tijdens adoptie- en pleegzorgverlof

Wanneer u ziek wordt, loopt het verlof gewoon door. Het is niet mogelijk om het verlof te onderbreken en later weer op te nemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.