Universiteit Leiden

nl en

Herplaatsing

Als je je huidige werk niet langer kunt (blijven) uitoefenen, kijken wij of wij je kunnen herplaatsen. Dat betekent dat we onderzoeken of er binnen een redelijke termijn een andere passende functie voor je is binnen onze organisatie.

Wanneer kom je in aanmerking voor herplaatsing?

Je bent kandidaat voor herplaatsing als je met ontslag wordt bedreigd om een van de volgende redenen:

  • Je functie wordt opgeheven of je wordt boventallig verklaard.
  • Je blijkt onbekwaam of ongeschikt te zijn voor je functie en dat is niet vanwege jouw schuld of toedoen.
  • Je bent (langdurig) ziek geweest, waardoor terugkeer in je eigen functie niet mogelijk is.
  • Een andere dan de bovengenoemde redenen, tenzij sprake is van eigen schuld of toedoen.

Hoe werkt herplaatsing?

Tijdens het herplaatsingsonderzoek wordt gezocht naar een passende functie. Het herplaatsingsonderzoek duurt standaard tussen de 3 en 6 maanden, afhankelijk van de duur van je dienstverband. Ben je boventallig geworden door reorganisatie? Dan duurt het onderzoek 10 maanden. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid duurt het onderzoek net zo lang tot herplaatsing een feit is of je ontslagen wordt. Als je een langer dan een jaar ziek bent, wordt gekeken naar welke werkzaamheden je nog in staat bent uit te voeren tijdens je ziekte.

Als herplaatsingskandidaat krijg je voorrang bij de vervulling van interne vacatures. Je ontvangt wekelijks het vacaturebulletin met de meest recente vacatures. Deze vacatures zijn een aantal dagen uitsluitend in te zien door herplaatsingskandidaten. Een herplaatsingscoördinator ondersteunt je gedurende het herplaatsingsonderzoek.

Als het herplaatsingsonderzoek is afgelopen en je nog geen passende functie hebt gevonden, maar je bent nog wel in dienst bij de Universiteit Leiden, dan houd je de status van herplaatsingskandidaat. Je blijft het wekelijkse vacaturebulletin ontvangen en behoudt je voorrangspositie bij de vervulling van vacatures tot de datum van je ontslag.

Wat is een passende functie?

Een passende functie is een functie die aansluit bij je opleiding, ervaring en competenties. Om dit te beoordelen, hanteren wij de volgende criteria:

  • Je beschikt over de kennis en kunde die noodzakelijk worden geacht voor het uitoefenen van de functie. Of je kunt je kennis en kunde binnen een jaar op het gewenste niveau brengen.
  • Wij denken dat je je binnen een jaar kan laten omscholen of bijscholen, zodat je wel beschikt over de benodigde kennis en de kunde.
  • Je nieuwe functie is niet meer dan twee salarisschalen lager dan je oude functie.
  • De functie maakt structureel deel uit van de formatie.
  • De functie kan redelijkerwijs aan je worden opgedragen, gelet op je persoonlijkheid, je omstandigheden en de voor jou bestaande vooruitzichten.

Bij twijfel of de functie echt passend voor je is, kan besloten worden tot een proefplaatsing voor maximaal 12 maanden.

Meer informatie

Als je vragen hebt over herplaatsing, kun je een e-mail sturen naar herplaatsing@bb.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.