Universiteit Leiden

nl en

Beheer en onderhoud

Het universitair vastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van universitaire gebouwen. Wilt u een storing melden aan een gebouw of installatie? Dan kunt u dat doen bij uw servicedesk.

Dagelijks onderhoud

Het vastgoedbedrijf vervult hierbij de rol van eigenaar en de faculteiten en eenheden die van huurder. Meer informatie over wie waarvoor verantwoordelijk is als het gaat om dagelijks onderhoud vindt u bij Financiën en Inkoop.

Het vastgoedbedrijf is ook verantwoordelijk voor ruimte- en leegstandsbeheer, schade en verzekeringen en beveiliging van gebouwen. De groenvoorziening en schoonmaak vallen onder de verantwoordelijkheid van het UFB.

Advies bij huisvestingswensen

Heeft u wensen met betrekking tot de techniek of inrichting van een ruimte? Neem dan contact op met de beheerder van uw locatie. Hij of zij kan u - eventueel in overleg met Vastgoed -  adviseren bij uw huisvestingswensen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.