Universiteit Leiden

nl en

Rol van de decaan

De decaan is in de faculteit de hoogste verantwoordelijke voor het juiste verloop van de promotietrajecten en is Dean van de Graduate School. In sommige faculteiten is de leiding van de Graduate School gedelegeerd aan een andere hoogleraar, die al dan niet ook lid is van het faculteitsbestuur/de Raad van Bestuur. In sommige faculteiten delegeert de decaan een deel van de taken rond de promotietrajecten aan de wetenschappelijk directeuren van de instituten.

College voor Promoties

De decaan is lid van het College voor Promoties van de Universiteit Leiden, dat onder voorzitterschap staat van de rector magnificus. Het College voor Promoties heeft de volgende taken: 

  • verlenen van doctoraat en ere-doctoraat, 
  • erkenning co-tutelle en joint doctorate-overeenkomsten, 
  • verlenen van het Ius Promovendi aan niet-hoogleraren 
  • en besluiten over wijzigingen in het Promotiereglement.

De decaan is formeel degene die vaststelt of een promovendus aan de opleidingseis voldoet en degene die de kandidaat-promovendus eventueel ontheffing verleent van die opleidingseis.

Aanwijzen (Co)promotor(es), instellen promotie- en oppositiecommissie

De decaan wijst de (co)promotor(es) aan en stelt de promotie- en oppositiecommissie in. Qualitate qua is de decaan voorzitter van de promotiecommissie en secretaris van de oppositiecommissie. Vervanging is mogelijk en  is noodzakelijk wanneer de decaan zelf als promotor optreedt.

Toelating tot verdediging

De promotiecommissie geeft binnen 6 weken na ontvangst van het proefschrift aan de secretaris aan of de promovendus tot de verdediging kan worden toegelaten. De secretaris informeert de decaan en het is de decaan die met bijlage C de promovendus toelaat tot de promotie.

De decaan beoordeelt ook het niet-wetenschappelijk gedeelte van het proefschrift, dat bestaat uit het titelblad (voor- en ommezijde), voor- en/of nawoord(en), acknowledgment(s), (eventuele) opdracht, (eventueel) citaat/motto, inhoudsopgave, curriculum vitae, stellingen, samenvatting, omslag, voor- en achterzijde van het dissertatie-exemplaar en daarvan zowel de binnen- als de buitenkant.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.