Universiteit Leiden

nl en

Informed consent

Werk je met persoonsgegevens, dan zijn er een aantal grondslagen waarop dat kan. Eén voorbeeld daarvan is het verkrijgen van toestemming van de persoon in kwestie, ook wel ‘informed consent’ genoemd. Deze informed consent moet aan een aantal eisen voldoen.

Je moet kunnen aantonen dat je geldige toestemming hebt gekregen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken. Het is belangrijk dat ze die toestemming vrijwillig verlenen. Anders mag je hun gegevens niet verwerken, of mogen ze hun toestemming intrekken. 

Die toestemming, oftewel informed consent, moet aan een aantal eisen voldoen:

  • Alleen de toestemming vastleggen is niet genoeg. Ook de informatie op basis waarvan de toestemming is gegeven moet worden gedocumenteerd. Zo kan je laten zien dat je de mensen goed hebt geïnformeerd en dat ze specifiek voor deze situatie toestemming hebben gegeven.
  • Je moet kunnen aantonen dat de verleende toestemming een duidelijke link heeft met de persoonsgegevens die je verwerkt. Voor elk doel dient apart toestemming te worden verleend.

Checklist informed consent voor onderzoekers

Beschrijf zo duidelijk mogelijk:

  • Met welk doel je de persoonsgegevens verzamelt
  • Dat je de persoonsgegevens niet voor een ander doel zult gebruiken
  • Regel bij proefpersonen jonger dan 16 jaar (mede)toestemming van de ouders/verzorgers
  • Hoe de proefpersoon de toestemming in kan trekken

Voorbeeld consentformulier

Bekijk hier de voorbeeldformulieren:

Anonimiseer persoonsgegevens

Belangrijk: anonimiseer persoonsgegevens. Consent moet op elk moment ingetrokken kunnen worden. Dit betekent dat niet geanonimiseerde persoonsgegevens verwijderd mogen worden.

Dat betekent niet dat alle gegevens verwijderd moeten worden, maar dit betekent wel dat voor die specifieke persoon alles dat terug kan leiden naar deze persoon (zoals naam, adres, etc.) verwijderd moet worden (geanonimiseerd). De informatie mag geanonimiseerd nog wel verder gebruikt worden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.