Universiteit Leiden

nl en

Verlaging van werkdruk

In de hele organisatie is werkdruk nog steeds hoog. De Universiteit Leiden is niet uniek in dit opzicht. Alle universiteiten in Nederland hebben te maken met een hoge werkdruk. Om de werkdruk te verlagen, is er een menukaart gelanceerd met daarin praktische maatregelen op centraal, facultair en individueel niveau. Zo wordt werkdruk bespreekbaar en hanteerbaar.

Zeven focusgebieden

De universiteit streeft naar het zorgen voor reële taakopdrachten, normeringen van taakbelasting en de juiste verhouding tussen onderwijstaken en onderzoek. In het universitaire plan van aanpak staan zeven focusgebieden:

  1. Sturen op verbetering inzet van middelen in primair proces
  2. Vermindering regeldruk ('keep it simple')
  3. Aandacht voor veerkracht en vitaliteit van medewerkers
  4. Slimmer ondersteuning organiseren voor wetenschappelijk personeel
  5. Regelruimte creëren voor medewerkers
  6. Beter benutten van ideeën uit de organisatie
  7. Meten is weten, inzet personeelsmonitor

Community of Practice Werkbalans

De Community of Practice Werkbalans is een forum tussen facultaire en centrale P&O-adviseurs voor de uitwisseling van best practices om de werkdruk te verlagen. Om de beleidsontwikkeling te vertalen naar praktische maatregelen, is de Community of Practice Werkbalans gestart met het bundelen van maatregelen in een 'menukaart werkdruk'.

Een aantal van die maatregelen organiseren wij vanuit de universiteit. Bijvoorbeeld het Leidse kwartier bij vergaderingen en het tonen van voorbeeldgedrag door managers. We verwachten van faculteiten, instituten en eenheden dat zij gebruikmaken van de menukaart voor de aanpak van knelpunten op lokaal niveau.

Menukaart werkdruk

De menukaart bevat maatregelen die de werkdruk hanteerbaar maken. Faculteiten, instituten en eenheden kunnen de menukaart gebruiken bij het maken van hun plannen van aanpak en (facultair) beleid.

Download

Heb jij ideeën voor de verlaging van werkdruk die je wilt delen met de Community of Practice? Neem contact op met je HR-adviseur.

Aanpak en initiatieven

Emailluwe weken, vrij besteedbare werktijd en het bewaken van privétijd. Het zijn maatregelen die we uitvoeren om de werkdruk te verlagen. Overige initiatieven:

Meten is weten

We gebruiken verschillende methoden om de impact van beleid en initiatieven te onderzoeken:

Zo meten we of de kloof tussen actuele en gewenste werkdruk vermindert, overuren worden teruggedraaid, en de taakbelasting hanteerbaar is. Ook kijken we of specifieke functiegroepen of eenheden meer last hebben van werkdruk, zodat we onze beleidsinzet hierop kunnen afstemmen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.