Universiteit Leiden

nl en

Jaarplanning

Om Planning & Control goed te verankeren in de organisatie is een jaarplanning vastgesteld. Hierin staat duidelijk wie wanneer wat oplevert. Zo hebben we tijdig de juiste informatie voor een adequate financiële besturing van de Universiteit Leiden beschikbaar.

Alle eenheden werken samen om de ontwikkeling van de financiële resultaten en de financiële positie van de universiteit op de korte en lange termijn in de gaten te houden. Ze leveren gedurende het jaar verschillende documenten op die een gerichte besluitvorming door het College van Bestuur mogelijk maken.

Belangrijkste documenten

De jaarlijkse cyclus wordt aan het begin van het jaar in een jaarplanning vastgelegd. De belangrijkste documenten uit de Planning & Control-cyclus zijn het jaarverslag, de begroting en de kadernota. De bestuurlijk financiële rapportage geeft een tussentijds overzicht van de financiële positie van de universiteit.

Het Handboek Financiën bevat voor elk van deze documenten een handleiding waarin de uitgangspunten, instructies en tijdschema’s zijn opgenomen die gevolgd moeten worden bij de opstelling van deze documenten. Uw controller heeft toegang tot het Handboek Financiën via de Workgroup FEZ.

Jaarplanning Planning & Control-cyclus

U kunt hier de Planning & Control-cyclus van de Universiteit Leiden downloaden (.xlsx).

Jaarplanning Planning & Control-cyclus
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.