Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsbeleid en onderwijsaanbod

Welke visie heeft de Universiteit Leiden op onderwijs? En welke soorten onderwijs biedt de universiteit aan haar studenten?

De universiteit registreert de opleidingen in het Leids Register Opleidingen. Ook als u een nieuwe opleiding aanmeldt, komt het daar in te staan.

Naast het reguliere onderwijs mogen studenten hun pakket uitbreiden met:

Onderwijsvisie

De visie op het onderwijs van de Universiteit Leiden heet Learning@LeidenUniversity. U gebruikt het om uw eigen leermethodes te maken. En om het studiesucces van de Leidse studenten te vergroten. 

Integriteit en fraude

Universiteit Leiden beschouwt plagiaat als een ernstig vergrijp waarop strenge straffen kunnen volgen. Het is daarom belangrijk studenten te leren wat de universiteit onder plagiaat en wetenschappelijke integriteit verstaat, aan welke regels zij zich moeten houden en wat de mogelijke consequenties zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.