Universiteit Leiden

nl en

Betrokkenheid bij de samenleving

Betrokkenheid bij de samenleving is één van onze onderwijsvisie-ambities (Learning@LeidenUniversity).

Met ons onderwijs willen we studenten ontwikkelen tot academische professionals en betrokken burgers, die goed geïnformeerd zijn over de maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Studenten worden zich bewust van de eigen rol en invloed binnen deze ontwikkelingen.

Het maatschappelijk bewustzijn van onze studenten willen we stimuleren en versterken door hun tijdens de studie te laten werken aan maatschappelijke vraagstukken. Op deze pagina lees je op welke verschillende manieren studenten tijdens hun opleiding leren over, voor, in en met de samenleving. 

leren over, voor, in en met de samenleving

We maken hierbij onderscheid tussen het leren over en voor de samenleving (waarbij kennis en inzichten worden verkregen) en het leren in en met de samenleving (waarbij studenten ook praktijkervaring opdoen). 

•    Leren over de samenleving betekent dat studenten kennis opdoen over actuele maatschappelijke vraagstukken 
•    Leren voor de samenleving betekent dat studenten inzicht verkrijgen in de wijze waarop (kennis uit) het vakgebied zich verhoudt tot maatschappelijke vraagstukken

Het leren over en voor de samenleving krijgt vorm in vakken gericht op theoretische kennisoverdracht. Een maatschappelijke partner kan hierbij direct of indirect bijdragen aan of betrokken worden in het onderwijs. 

Actuele maatschappelijke vraagstukken rondom klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid zijn op allerlei manieren verwerkt in ons onderwijs, van cursussen tot complete opleidingen. Meer informatie lees je in het dossier Duurzaamheid

•    Leren in de samenleving betekent kennis en inzichten uit het eigen vakgebied toepassen op een maatschappelijk vraagstuk 
•    Leren met de samenleving betekent samenwerken met een maatschappelijke actor aan een actueel maatschappelijk vraagstuk 

Het leren in en met de samenleving wordt uitdrukkelijk gekoppeld aan het opdoen van praktijkervaring. Hierbij is de wisselwerking tussen student en samenleving directer en dit vraagt om een (intensieve) samenwerking met één of enkele maatschappelijke partners. Om studenten zich te laten ontwikkelen tot betrokken en verantwoordelijke burgers stimuleert de universiteit dergelijke activiteiten in het onderwijs of – wanneer een curriculum dit niet toelaat – als extra-curriculaire activiteit.  

Samenwerken met maatschappelijke partners

Het samenwerken met maatschappelijke partners om hun vraagstukken te verwerken in het onderwijs, vraagt om de nodige afstemming. Universiteit Leiden kent verschillende platformen om maatschappelijke vraagstukken te verbinden met het onderwijs. 

Leren met de Stad biedt een platform voor concrete en structurele samenwerking tussen hogeschool, universiteit, gemeente en maatschappelijke organisaties. De samenwerking is erop gericht om vraagstukken uit de stad op te lossen, in samenspraak met de bewoners. Studenten leren aan de hand van echte ervaringen in de stad, wat bijdraagt aan actief burgerschap en een grotere maatschappelijke realiteitszin en betrokkenheid.

Contact
Marieke van Haaren is projectmanager van Leren met de Stad en helpt graag bij:

  • Het vinden en verbinden van maatschappelijke vraagstukken met opleidingen van de Universiteit Leiden. 
  • Het leggen van contacten met de hogeschool Leiden, de gemeente Leiden en lokale maatschappelijke organisaties om maatschappelijke vraagstukken in Leiden te verbinden aan onderwijs en onderzoek, in het kader van het project Leren met de Stad. 

Neem contact op met Marieke via m.g.p.van.haaren@luris.leidenuniv.nl.

Scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest is het onderwijsprogramma van Leiden-Delft-Erasmus universiteiten dat actief verbinding maakt met de praktijk en het beleid. 

Contact
Mandy Koenraads is coördinator van de Scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest en helpt graag bij: 

  • Het faciliteren van samenwerkingen met stakeholders in Den Haag Zuidwest.  
  • Relevante maatschappelijke vraagstukken identificeren en koppelen aan scriptietrajecten. 
  • Relevante maatschappelijke vraagstukken identificeren en verwerken in vakken. 

Neem contact op met Mandy via m.r.koenraads@fgga.leidenuniv.nl.

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability helpt je graag bij het vinden van relevante real-life case studies in Zuid-Holland op het gebied van circulaire economie. Daarnaast beschikken ze over een uitgebreid netwerk en expertise op het gebied van inter- en transdiciplinair samenwerken. 

Contact
Neem contact op via lde_cfs@cml.leidenuniv.nl

Kennismakelaars helpen je op weg

Ben je op zoek naar ondersteuning bij het leggen van contacten met maatschappelijke partners of bij het ontwikkelen van onderwijs gericht op maatschappelijke vraagstukken? De volgende Kennismakelaars kunnen je daarbij helpen.  

Voor advies over Publiek-Publieke samenwerkingen met maatschappelijke partners en de verschillende overheidslagen kun je contact opnemen met Bas Nijboer via s.g.w.nijboer@fgga.leidenuniv.nl

Mijanou Blaauw kan je helpen bij het leggen van contacten met maatschappelijke partners en het ontwikkelen van onderwijs rondom maatschappelijke vraagstukken. Ze is beschikbaar voor medewerkers van de faculteit der Rechtsgeleerdheid en voor samenwerkingen met de faculteit. Neem contact op via: m.blaauw@law.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.