Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek met proefdieren

Voor het uitvoeren van dierexperimenten heb je een projectvergunning en een geldig onderzoeksplan nodig. Op deze pagina lees je wat dit inhoudt en hoe je deze documenten indient.

Projectvergunning

De projectvergunning wordt verleend door de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). De CCD moet voor de vergunningverlening advies vragen aan de Dierexperimentencommissie (DEC). De Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) stemt de projectaanvraag af met de aanvrager voordat deze naar de CCD gaat. De IvD zal de opzet en de strategie van de projectaanvraag bediscussiëren zodat het geschikt is om de wetenschappelijke doelen te behalen. Daarnaast zal de IvD verifiëren of de 3V’s, (Vervanging, Vermindering en Verfijning) goed zijn toegepast in het kader van verantwoord onderzoek doen met dieren. In deze afstemming betrekt de IvD een wetenschapper gecommitteerd aan de IvD en de aangewezen dierenarts. Je kunt contact opnemen met de IvD om je project met dierproeven te bespreken. De IvD zal je vervolgens begeleiden in iedere stap van het proces.

Zorg dat er voldoende tijd wordt gereserveerd voor de gehele procedure; Er is tijd nodig voor jou als onderzoeker om de projectaanvraag te schrijven, voor de afstemming en discussie met de IvD en de daadwerkelijke beoordeling door de CCD met advies van de DEC. Deze hele procedure duurt gemiddeld 4 tot 6 maanden. 

 1. Download de formulieren van de website van de CCD. Lees de toelichting. De projectaanvraag bestaat uit een projectvoorstel, de bijlagen (1 of meer) en een niet-technische samenvatting (NTS). Schrijf een compact maar compleet projectvoorstel en besteed aandacht aan de NTS (max 500 woorden in het Nederlands). Na het invullen van alle formulieren stuur je het gehele pakket naar de IvD (ivd-leiden@lumc.nl). 

 2. De IvD neemt contact met je op over de planning en de procedure. 

 3. De projectaanvraag wordt beoordeeld door de IvD, samen met de aangewezen dierenarts en een wetenschapper gecommitteerd aan de IvD. 

 4. Wanneer de aanvraag compleet is en is afgestemd met de IvD, wordt de officiële projectaanvraag bij de CCD voorbereid. 

 5. De officiële projectaanvraag aan de CCD bestaat uit het projectvoorstel, de bijlagen (1 of meer), de niet-technische samenvatting en het aanvraagformulier. Dit hele pakket wordt namens de vergunninghouder (de raad van Bestuur van het LUMC) opgestuurd naar de CCD. Het bestuur van de wiskunde en natuurkunde faculteit is gemandateerd vergunninghouder. 

 6. De IvD verstuurt dit pakket via een beveiligde verbinding naar de CCD. 

 7. De CCD zal de DEC om ethisch advies vragen. 

 8. De CCD zal binnen 40 werkdagen een beslissing nemen over de projectaanvraag.

Onderzoeksplan

Een onderzoeksplan is een gedetailleerde beschrijving van het dierexperiment. Ieder dierexperiment zal een apart onderzoeksplan hebben. De IvD zal samen de aangewezen dierenarts, de proefdierfaciliteit, de statisticus en de kwaliteits- en veiligheidsfunctionarissen het onderzoeksplan beoordelen. De IvD zal controleren of het onderzoeksplan past binnen de projectvergunning. Samen met de medebeoordelaars zal de IvD ook beoordelen of het onderzoeksplan nog verbeterd kan worden met oog op de 3V’s, om op die manier toe te werken naar verantwoord onderzoek met dieren.

Toestemming voor het uitvoeren van een experiment binnen een projectvergunning wordt verkregen via de IvD. Zorg voor voldoende tijd voor de IvD om het onderzoeksplan te beoordelen en te bediscussiëren en voor jou om het nog aan te passen (totaal minimaal 4 weken). Het onderzoeksplan heeft een Microsoft Word-format en is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. 

 1. Download en lees de toelichting

 1. Download het formulier en vul het in.

 1. Wanneer het onderzoeksplan een Standard Operating Procedure (SOP), een schematisch overzicht of een illustratie nodig heeft, dan kun je deze toevoegen in een apart document. 

 1. Bij kwantitatieve analyse van resultaten kun je hier een (re)introductie vinden van proefopzet en statistiek. Dit document helpt je om de proefopzet, de statistische analyse en de groepsgrootte schatting uit te leggen in het onderzoeksplan. 

 1. Stuur alle documenten via e-mail naar de IvD voor de beoordeling. Om de onderzoeksplannen goed te kunnen identificeren, graag de e-mail voorzien van het volgende onderwerp: nieuw onderzoeksplan AVD1x600201xxxx(x) 'je volledige naam'.

Wijzigen projectaanvraag of onderzoeksplan

Tijdens de looptijd van een projectvergunning kan het voorkomen dat er één of meerdere aanpassingen nodig zijn van de projectaanvraag of bijbehorend onderzoeksplan. Hier vind je meer informatie over het beleid van de IvD over het doen van wijzigingen en welke stappen je hierbij moet ondernemen:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.