Universiteit Leiden

nl en

Rol van de decaan

Als decaan zorg je er bij een promotie voor dat alles volgens de juiste procedures en richtlijnen verloopt. Je wijst de promotor aan en stelt de promotie- en oppositiecommissie samen.

Aanwijzen van een promotor

Is je gevraagd een hoogleraar aan te wijzen als promotor? Stel dan eerst vast of de promovendus aan de opleidingseis voldoet. Voldoet een promovendus niet aan de opleidingseis, dan stuurt de promovendus je een verzoek tot ontheffing. Daar moet je eerst over beslissen.

Vervolgens laat je de hoogleraar, de promovendus en het College voor Promoties schriftelijk weten dat de hoogleraar als promotor is aangewezen. De promovendus wordt ook toegelaten tot de Graduate school van de desbetreffende faculteit.

Je kunt nog een tweede hoogleraar aanwijzen als promotor, in uitzonderlijke gevallen zelfs drie. Is er geen tweede promotor? Dan wijs je een co-promotor aan, zodat de promovendus ten minste twee begeleiders heeft.

Samenstellen promotiecommissie

Na goedkeuring van het proefschrift door de promotor vraagt de promotor je om een promotiecommissie in te stellen. Dit moet binnen 3 weken gebeuren. Je benoemt een van de leden van de commissie (de hoogleraar aan de faculteit waar de promotie zal plaatsvinden) als secretaris.

Van de promotor ontvang je een schriftelijk voorstel voor de samenstelling van de promotiecommissie. Jij (of een door jou aangewezen vervanger) treedt op als voorzitter. Voor de definitieve samenstelling van de promotiecommissie gebruik je formulier 5b.

De promotiecommissie geeft binnen 6 weken na ontvangst van het proefschrift aan of de promovendus tot de verdediging kan worden toegelaten. De secretaris van de promotiecommissie gebruikt hiervoor formulier 5c. Een afschrift gaat naar de promotor, de decaan en het College van Promoties.

Vervolgens stel je met formulier 6 vast of de promovendus kan promoveren. Deze mededeling gaat naar de promovendus, de promotor, de pedel en het College voor Promoties. De pedel stelt het tijdstip van de promotie vast na overleg met jou, de promotor en de promovendus.

Samenstellen oppositiecommissie

Van de promotor ontvang je een schriftelijk voorstel voor de samenstelling van de oppositiecommissie. De rector en jijzelf (of een door jou aangewezen vervanger) treden op als voorzitter respectievelijk secretaris. Als decaan stel je ook de samenstelling van de oppositiecommissie vast en laat dit de promovendus, de promotor en de pedel weten met formulier 8b.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.