Universiteit Leiden

nl en

Belangrijke documenten

Richtlijn en reglement

De volgende drie documenten zijn voor alle promovendi van belang:

  • de Richtlijn Promotietrajecten: hierin vind je welke voorzieningen er zijn en wat er is geregeld op het gebied van opleiding, begeleiding en arbeidsmarktvoorbereiding.
  • het Promotiereglement: hierin vind je de regels voor de benoeming van (co)promotoren, de promotie- en oppositiecommissies en de eisen die aan een proefschrift worden gesteld.
  • de Golden Rules for PhD supervision bieden een reeks best practices voor zowel de promovendus als de promotoren. Deze 'gedragsregels' benadrukken de gedeelde verantwoordelijkheid van de promotor en promovendus. Ze maken ook duidelijk welke verwachtingen zij beiden mogen hebben.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.